• Stichting Scala aan de slag met Effectmeting Jongerenwerk!

  13-03-2018

  Stichting Scala, Noorda en Co en DA Systems zijn een samenwerking aangegaan, waarbij Noorda en Co en DA Systems een softwaretool aan de welzijnsorganisatie zal leveren. De jongerenwerkers van Scala gaan aan de slag met EffectmetingJongerenwerk, een softwaretool speciaal ontwikkeld voor het jongerenwerk.

  Lees meer...

  Stichting Scala, Noorda en Co en DA Systems zijn een samenwerking aangegaan, waarbij Noorda en Co en DA Systems een softwaretool aan de welzijnsorganisatie zal leveren. De jongerenwerkers van Scala gaan aan de slag met EffectmetingJongerenwerk, een softwaretool speciaal ontwikkeld voor het jongerenwerk.

  De softwaretool faciliteert de jongerenwerkers van Scala Welzijn in het vastleggen van de werkzaamheden, het monitoren van de voortgang en in kaart brengen van de effecten van het jongerenwerk. Met als eindresultaat een rapportage oa gericht op de individuele en maatschappelijke effecten van het verrichtte werk.

 • Sociaal werker van 2018. Drie portretten, een doel.

  09-03-2018

  Als je actief bent in het sociaal domein is het je vast niet ontgaan. Tot 13 maart 2018 kan er gestemd worden op de sociaal werker van het jaar. Ook dit jaar zijn er drie prachtige kandidaten voor de mooie titel “Sociaal werker van het jaar” genomineerd.

  Lees meer...

  Als je actief bent in het sociaal domein is het je vast niet ontgaan. Tot 13 maart 2018 kan er gestemd worden op de sociaal werker van het jaar. Ook dit jaar zijn er drie prachtige kandidaten voor de mooie titel “Sociaal werker van het jaar” genomineerd.

  Voor ons zijn ze alle drie de winnaar, zij verrichten goed en mooi werk en zetten het vak sociaal werk op de kaart! Desalniettemin moet er worden gekozen. Dit jaar zijn Habiba, Sjef en Shailesh genomineerd, hieronder kun je per genomineerde een filmpje bekijken en jezelf laten overtuigen.

  Habiba Chrifi-Hammoudi – Mantelzorgconsulent bij U-Centraal

  Sjef van der Klein – Sociaal werker bij Contour de Twern

  Shailesh Ramnath – Kinderwerker bij Voor Welzijn Den Haag

  Ondanks de grote belangstelling in de media, zouden wij iedereen wie actief is in het sociaal domein willen oproepen om je stem uit te brengen.

  Stemmen kan via deze pagina: STEM HIER

 • Welzijn Ridderkerk kiest software van DA Systems!

  21-02-2018

  De welzijnsorganisatie Welzijn Ridderkerk en DA Systems zijn een samenwerking aangegaan, waarbij DA Systems, een softwaretool aan Welzijn Ridderkerk zal leveren. De jongerenwerkers en sociaal werkers van Welzijn Ridderkerk gaan aan de slag met DoelgroepAnalyseSysteem (DAS), een softwaretool speciaal ontwikkeld voor het sociaal werk.

  Lees meer...

  De welzijnsorganisatie Welzijn Ridderkerk en DA Systems zijn een samenwerking aangegaan, waarbij DA Systems, een softwaretool aan Welzijn Ridderkerk zal leveren. De jongerenwerkers en sociaal werkers van Welzijn Ridderkerk gaan aan de slag met DoelgroepAnalyseSysteem (DAS), een softwaretool speciaal ontwikkeld voor het sociaal werk.

  De softwaretool faciliteert de professionals van Welzijn Ridderkerk in het vastleggen van de werkzaamheden, het monitoren van de voortgang en in kaart brengen van de effecten van het sociaal werk.

 • Welzijn Hoeksche Waard kiest software van DA Systems!

  15-02-2018

  De welzijnsorganisatie Welzijn Hoeksche Waard en DA Systems zijn een samenwerking aangegaan, waarbij DA Systems, een softwaretool aan Welzijn Hoeksche Waard zal leveren. De jongerenwerkers en sociaal werkers van Welzijn Hoeksche Waard gaan aan de slag met DoelgroepAnalyseSysteem, een softwaretool speciaal ontwikkeld voor het welzijnswerk.

  Lees meer...

  De welzijnsorganisatie Welzijn Hoeksche Waard en DA Systems zijn een samenwerking aangegaan, waarbij DA Systems, een softwaretool aan Welzijn Hoeksche Waard zal leveren. De jongerenwerkers en sociaal werkers van Welzijn Hoeksche Waard gaan aan de slag met DoelgroepAnalyseSysteem, een softwaretool speciaal ontwikkeld voor het welzijnswerk.

  De softwaretool faciliteert de professionals van Welzijn Hoeksche Waard in het vastleggen van de werkzaamheden, het monitoren van de voortgang en in kaart brengen van de effecten van het welzijnswerk.

 • Gemeente Maassluis kiest voor softwaretool DA Systems!

  01-02-2018

  De gemeente Maassluis en DA Systems zijn een samenwerking aangegaan, waarbij DA Systems een softwaretool aan de gemeente Maassluis zal leveren. De professionals van de gemeente gaan aan de slag met het DoelgroepAnalyseSysteem. Een softwaretool speciaal ontwikkeld voor zowel het veiligheidsdomein als het sociaal domein. De veiligheidskamer verbindt deze twee domeinen met elkaar en gaat aan de slag met het systeem.

  Lees meer...

  De gemeente Maassluis en DA Systems zijn een samenwerking aangegaan, waarbij DA Systems een softwaretool aan de gemeente Maassluis zal leveren. De professionals van de gemeente gaan aan de slag met het DoelgroepAnalyseSysteem. Een softwaretool speciaal ontwikkeld voor zowel het veiligheidsdomein als het sociaal domein. De veiligheidskamer verbindt deze twee domeinen met elkaar en gaat aan de slag met het systeem.

  De softwaretool faciliteert de medewerkers in het vastleggen van de werkzaamheden, het monitoren van de voortgang en in kaart brengen van de effecten van het verrichtte werk.

 • Conferentie Effectief Jongerenwerk groot succes!

  15-09-2017

  Afgelopen maandag heeft de Conferentie Effectief Jongerenwerk plaatsgevonden. In aanloop naar 11 september jongstleden schreef ik aleen stuk over het belang van deze conferentie voor het vak jongerenwerk.

  Lees meer...
  Afgelopen maandag heeft de Conferentie Effectief Jongerenwerk plaatsgevonden. In aanloop naar 11 september jongstleden schreef ik aleen stuk over het belang van deze conferentie voor het vak jongerenwerk.

  Er hebben ruim 150 professionals deelgenomen aan deze conferentie. Onder de deelnemers waren er zowel jongerenwerkers, leidinggevenden, alsook beleidsmakers jeugd en sociaal domein. Het centrale thema was de Effectiviteit van het Jongerenwerk.

  Hieronder een terugblik op deze succesvolle bijeenkomst van professionals in het jongerenwerk. Diverse sprekers benadrukten het belang van het vak jongerenwerk. Paul Kagie (wethouder gemeente ’s-Hertogenbosch), Gon Mevis (bestuurder/directeur van ContourdeTwern, Tilburg) en Leen Verbeek (Commissaris van de Koning Flevoland) deelden hun visie over de toegevoegde waarde van het jongerenwerk.

  Paul Kagie benadrukte dat het in het hedendaags jongerenwerk vooral moet gaan om de kwaliteit en maatwerk van het jongerenwerk. Leen Verbeek wees op de rol welke het jongerenwerk kan hebben in het vroegtijdig signaleren en tegengaan van mogelijke radicalisering onder jongeren. Gon Mevis deelde zijn ervaringen over het belang van presentie als basis van goed jongerenwerk.

  Er werden ook diverse workshops georganiseerd. Hierin konden de deelnemers verder inzoomen op bepaalde onderwerpen in relatie tot het jongerenwerk. Hieronder een korte opsomming van de diverse workshops:

  • Jongeren met vluchtelingenachtergrond – verzorgd door Bryan Bhugoea (Sportwerker), Diny Ceelen (projectleider peer coaching More Than Refugees) en Elly van den Hombergh (beleidsmedewerker gemeente ’s-Hertogenbosch)
  • Participatie: jongeren als gelijkwaardige partner – verzorgd door Marloes Dekker (Jimmy’s) en Diede Vogelzang (Gemeente Groningen).
  • 18 -+ een probleem? Zet het preventieve jongerenwerk in! – verzorgd door Pink Hilverdink (adviseur transformatie en jongerenwerk NJI), Cindy Kamp (beleidsmedewerker jeugd en onderwijs gemeente Apeldoorn) en Pernelly Biya (Stimenz)
  • Effectmeting Jongerenwerk. Methode om effecten van het jongerenwerk in kaart te brengen. – verzorgd door Jaap Noorda (Jeugdonderzoeker VU Amsterdam)
  • Schakelen tussen sport-/ jongerenwerk en de hulpverlening. – verzorgd door Jurgen Cools, Astrid Severijns en Daniëlle van Niekerken (Jongerenwerk ’s Hertogenbosch)
  • Jongerenwerk is veel meer dan werken voor jongeren met problemen. – verzorgd door Jazie Veldhuyzen (BV Jong) en Esther van Grinsven (Jongerenwerk ’s Hertogenbosch/ Divers)

  Daarnaast werden er werkbezoeken georganiseerd. De deelnemers konden in de praktijk van een aantal initiatieven duiken en zich laten inspireren. Hieronder een overzicht van de georganiseerde werkbezoeken:

  • Traject Op Maat (TOM) – Dagprogramma voor jongeren. Gericht op toeleiding werk en opleiding. Verzorgd door Tom Peer.
  • Muzerije: “Jongeren creëren hun eigen cultuur” – Centrum voor amateurkunst en cultuureducatie. Gericht op jongerenparticipatie en talentontwikkeling. Verzorgd door Leonie Gossens en Kyra Sijtsma.
  • Relatie jongerenwerk, sportwerk en scholen. “Gezonde jongeren presteren beter” – De directeur van Helicon VMBO Den Bosch, de heer H. Cuppen, over de succeservaringen in de samenwerking met het jongerenwerk.
  • Jongerenwerk in een jongerenwerkaccommodatie – Jongerencentrum De Poort, een jongerenaccommodatie nieuwe stijl met veel ruimte voor jongereninitiatieven. Inspirerende rondleiding door Paul Kuenen en Bob Heemskerk.

  Naast het hoofdprogramma waren er ook voldoende momenten om te netwerken en met elkaar van gedachten te wisselen.

  Als voormalig jongerenwerker en betrokken ondernemer in het jongerenwerk sluit ik me ook aan bij de conclusies van de dagvoorzitter Henny Wibbelink: “Jongerenwerk verdient een volwaardige plek in ons sociale stelsel en dient structureel in plaats van incidenteel te worden ingezet.”

  Tot slot zou ik ook de organisatoren van deze conferentie willen bedanken! Deze conferentie is gezamenlijk georganiseerd door: BVJong, Nederlands Jeugdinstituut, Sociaal Werk Nederland, Movisie, Verdiwel, Youth Spot en Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In het bijzonder Niko de Groot, Jazie Veldhuizen en Hans Migchielsen.

 • Effectief Jongerenwerk

  06-07-2017

  Actief in of betrokken bij het jongerenwerk? Zet dan 11 september 2017 in je agenda.

  Lees meer...

  Actief in of betrokken bij het jongerenwerk? Zet dan 11 september 2017 in je agenda.

  In het afgelopen jaar kwam het jongerenwerk vaker in de landelijke (en lokale) media. Het gaat hierbij om verschillende berichten, zowel over de misgelopen kansen in bepaalde wijken vanwege een tekort aan het jongerenwerk, maar ook nieuwsitems over een (her)investering in het jongerenwerk door de lokale politiek.

  Om gezamenlijk met alle betrokkenen in het jongerenwerk tot nieuwe inzichten te komen, organiseren een aantal organisaties een conferentie met het thema Effectief Jongerenwerk.

  Sociaal Werk Nederland organiseert deze conferentie met de beroepsvereniging voor jongerenwerkers en kinderwerkers BVJONG, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, gemeente Den Bosch, Youthspot en het Nederlands Jeugdinstituut. De conferentie is bedoeld voor managers en bestuurders van organisaties en gemeenten.

  Tijdens de conferentie worden onder andere de volgende onderwerpen behandeld:

  • Ontwikkeling van jongeren centraal
  • Jongerenwerk en veiligheid in de wijk
  • Relatie scholen en jongerenwerk
  • Jongerenwerk en voorkomen van trajecten in de hulpverlening
  • Kwetsbare jongeren en de arbeidsmarkt
  • Werkbezoek op locatie (diverse praktijkvoorbeelden)

  Naast deze en andere thema’s in relatie tot het jongerenwerk is er ook een gelegenheid om te netwerken met andere professionals, beleidsmakers, managers jongerenwerk en wethouders.

  Gezien het succes van de vorige (250 deelnemers) conferentie is ook deze bijeenkomst een aanrader voor iedereen wie actief is in het jongerenwerk. Heb je interesse of ken je iemand voor wie dit interessant zou zijn, lees dan meer op de aankondiging van de conferentie Effectief Jongerenwerk.

  Conferentie Effectief Jongerenwerk 11 september 2017
 • Inpandig jongerenwerk. Had de overlast in Zaandam voorkomen kunnen worden?

  15-09-2016

  Het hele medialandschap staat er vol van. De overlast door (groepen) jongeren in achterstandswijken van Zaandam. Jongeren die het leven van de buurtbewoners zuur maken, cameraploegen die verjaagd worden en politievoertuigen met op het dak dansende jongeren[1]. Men gelooft deze situatie niet, maar de diverse nieuwsitems en talkshows getuigen hiervan.

  Lees meer...

  Het hele medialandschap staat er vol van. De overlast door (groepen) jongeren in achterstandswijken van Zaandam. Jongeren die het leven van de buurtbewoners zuur maken, cameraploegen die verjaagd worden en politievoertuigen met op het dak dansende jongeren[1]. Men gelooft deze situatie niet, maar de diverse nieuwsitems en talkshows getuigen hiervan. Hoe heeft het zover kunnen komen en had dit voorkomen kunnen worden? Dit waren de eerste vragen die bij me opdoken.

  Tijdens het doorspitten van diverse nieuwsartikels en de omschrijving van de situatie in de wijk Poelenburg, sprong een column van een lokale politicus er extra uit[2]. Met name de volgende passages hebben mijn aandacht getrokken:

  Het jongerenwerk is volledig opgegaan in de sociale wijkteams. En die vullen naar eigen goeddunken het jongerenwerk in en zijn jongerencentra gesloten.

  en

  Bijvoorbeeld de wijk Poelenburg en Hoornseveld was een paar jaar geleden nog 32 uur jongerenwerk, dit is nu nog maar 8 uur! En streetcornerwerk is alleen nog maar op afroep beschikbaar.

  Dat het jongerenwerk opgaat in een sociaal wijkteam is aan zich nog niet zo erg. Ik ken voldoende jongerenwerkers die deel uitmaken van een sociaal wijkteam en voortreffelijk werk leveren. Leeshier de laatste blog over de samenwerking tussen sociale wijkteams en jongerenwerkers. Met name het commentaar van de lezers daaronder biedt interessante inzichten.

  Wel was het opmerkelijk om te lezen dat in 2015 het jongerencentrum gesloten werd, dat het jongerenwerk op ¼ van de eerdere capaciteit zat en dat het streetcornerwerk alleen op afroepbasis beschikbaar is. Misschien een open deur, maar het valt wel erg op om niet gezien te worden. Het mogelijke verband tussen de bezuiniging op het jongerenwerk en de jeugdoverlast in de wijk Poelenburg. Complete verdwijning van inpandig jongerenwerk en een aanzienlijke vermindering van het ambulant jongerenwerk.

  Afgelopen jaren merk ik dat er op diverse plaatsen in Nederland af wordt gezien van het inpandig jongerenwerk. Persoonlijk vraag ik mezelf al een tijd af of het jongerenwerk optimaal kan functioneren zonder een accommodatie? Accommodaties zijn goed voor het aanleren van en oefenen met (maatschappelijk geaccepteerde) regels, normen en waarden.

  Als jongerenwerker heb je een veilige omgeving nodig om het groepsdynamische proces onder de loep te nemen en om ook vervolgens het (groeps)gedrag ten positieve te beïnvloeden. Een ruimte waar een jongerenwerker aan de slag gaat met een groep jongeren kan met name positief bijdragen aan het beïnvloeden van het gedrag van de groepsleiders. In een jongerenruimte is vaak ook sprake van groepsdruk, maar ontbreken de straatfactoren en zijn de leiders kneedbaarder dan op straat. In 2009 waren er in totaal 1.135 jongerenwerkaccommodaties in Nederland. Hieronder een cirkeldiagram van de types accommodaties in Nederland.

  cirkeldiagramaccommodaties20092[3]

  Buiten op straat is het ook mogelijk om de jongeren te beïnvloeden en gebeurt dit ook parallel aan het inpandig jongerenwerk op dagelijkse basis. Echter is het stellen van regels en voorwaarden op straat veel lastiger dan in een ruimte. Op straat heeft een groepsleider (met name in eigen wijk en op vaste hanglocaties) de ongeschreven opdracht om zich ook als leider te gedragen. De straat is immers ook de plek waar jongeren veel tijd doorbrengen en zich continu aan het positioneren zijn. Ten opzichte van andere jongeren en in de samenleving in het algemeen. Over het algemeen is het een positie met veel weerstand tegen de autoriteit, zij zijn immers de autoriteit in de eigen omgeving.

  In het ambulant jongerenwerk zijn het de jongerenwerkers die door de (informele) groepsleiders als autoriteit gezien worden. Wanneer er dus sprake is van een groep welke de fases van aanvaardbaar, hinderlijk en overlastgevend lang gepasseerd heeft en zich onder andere kenmerkt door negatieve groepsleiders is het voor het ambulant jongerenwerk niet meer te doen (zeer lastig) om het gedrag van een groep ten positieve te beïnvloeden. Zelfs de politie heeft moeite met het oplossen van deze overlast, ondanks de vele bevoegdheden waar jongerenwerkers niet over beschikken.

  De nieuwe koers op het gebied van jongerenwerk in Zaandam is in 2015 ingezet (minder jongerenwerk). Het zal vast niet zo zijn dat alléén de bezuinigingen op het jongerenwerk deze problemen hebben veroorzaakt. Meerdere jongeren in de diverse items en filmpjes lijken al 18 jaar en ouder te zijn. Waarschijnlijk is dit gedrag niet van de een op de andere dag (jaar) ontstaan en heeft het diepere oorzaken. Echter zie ik in de filmpjes ook jongere jeugd, welke nog wel relatief makkelijk te beïnvloeden is. Zowel de positieve als de negatieve kant uit.

  Mede door de afwezigheid van een jongerencentrum, zal het niet makkelijk zijn om deze tussengroep positief te beïnvloeden. Zelfs met meer ambulante inzet zal het lastig zijn om deze groep los te weken van de negatieve rolmodellen. Zij zullen immers in de ogen van diezelfde leiders en andere jongeren als watjes, mietjes en overlopers worden gezien. Maar ook een accommodatie aan zich zal de problematiek niet oplossen. Er is een integrale aanpak vereist. Waarschijnlijk zowel repressief, maar ook zeer zeker preventief.

  Deze situatie onderschrijft naar mijn idee dat het inpandig jongerenwerk van wezenlijk belang is en dat het gepaard zou moeten gaan met het ambulante werk. Deze concrete situatie had misschien niet direct opgelost kunnen worden als er wel een jongerencentrum opengesteld werd in Zaandam, maar het had de bestrijding van deze overlast wel makkelijker gemaakt. De jongerenwerkers hadden zich op de tussengroep kunnen richten, de politie op de harde kern. Via een breed activiteitenaanbod (op maat) de toekomstige generaties goed leren kennen en inzetten op ontwikkeling van talenten.

  Het inpandig jongerenwerk is naar mijn idee geen luxe, maar eerder een noodzaak om situaties zoals deze voor te zijn.

  [1]Cameraploeg Hart van Nederland bedreigd in Zaandam. Geraadpleegd op 15-9-2016 http://nos.nl/artikel/2130786-cameraploeg-hart-van-nederland-bedreigd-in-zaandam.html

  [2] Begrotingsdebat 12 november 2015. Roland van Braam. Geraadpleegd op 15-9-2016 https://zaanstreek.sp.nl/nieuws/2015/11/investeer-in-jongerwerk-niet-in-rapportenschrijvers

  [3]De staat van prof. jeugd- en jongerenwerk in Nederland. Geraadpleegd op 15-9-2016 http://www.sociaalwerknederland.nl/uploads/Webwinkel/De_staat_van_professioneel_jeugd-_en_jongerenwerk_in_Nederland_2009.pdf

 • 10 interessante websites voor de jongerenwerkers

  08-08-2016


  Als jongerenwerker (als professional in het algemeen) is het goed om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws en ontwikkelingen binnen het vak. Los van algemene professionele ontwikkeling als jongerenwerker, kan het ook helpen om:

  Lees meer...

  Als jongerenwerker (als professional in het algemeen) is het goed om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws en ontwikkelingen binnen het vak. Los van algemene professionele ontwikkeling als jongerenwerker, kan het ook helpen om:

  • Weloverwogen argumenten in discussies met collega’s, partners en andere belanghebbenden aan te nemen;
  • Weloverwogen beslissingen t.o.v. verdere stappen in eigen carrière te nemen;
  • Mede te beoordelen of een gekozen aanpak succesvol kan uitpakken voor de doelgroep;
  • Landelijk kennis uit te wisselen met vakgenoten.

  Zelf doe ik mijn best om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen door onder andere een aantal landelijke (voor het jongeren- en sociaal werk interessante) websites in de gaten te houden. In de loop der jaren heeft het lijstje een dynamisch karakter gekend, sommige websites verdwenen en sommige werden juist in het leven geroepen. Hieronder mijn lijst met de meest interessante websites voor de jongerenwerker (sociaal werker jeugd) in 2016.

  Wel goed om te benoemen dat de onderstaande websites op een willekeurige volgorde worden omschreven. Ze zijn dus, voor mij, allemaal informatief en interessant om te volgen (iedere met eigen kernwaarde en invalshoek). Misschien is het lijstje bij veel jongerenwerkers bekend en is het een open deur, maar wellicht dat het onderstaande ook de nodige jongerenwerkers een stap(je) vooruit kan helpen! En dan eindelijk het lijstje:

  1. Jeugdmonitor

  CBS heeft als taak het publiceren van betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die inspeelt op de behoefte van de samenleving. Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken.

  Heel handig bij het verrichten van onderzoek naar de lokale stand van zaken betreffende de jeugd. Mede aan de hand van deze cijfers kan de jongerenwerker of de jongerenwerkorganisatie bepalen welke kansen en uitdagingen er de komende tijd zich zullen voordoen.

  2. HBO Kennisbank

  De HBO Kennisbank biedt toegang tot de resultaten van onderzoek van hogescholen en maakt deze beschikbaar voor hergebruik. Hiermee vergemakkelijkt de HBO Kennisbank de uitwisseling tussen onderzoek, onderwijs, bedrijfs- en beroepsleven en maatschappij.

  Inzicht verkrijgen in de reeds onderzochte vraagstukken binnen het jongerenwerk. Via het volgende linkje kunnen diverse onderzoeksrapporten worden gedownload:

  3. Sociaal Werk Nederland

  Sociaal Werk Nederland (voorheen MOgroep) behartigt de belangen van de branche Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening (W&MD), en beïnvloedt wetgeving en overheidsbeleid. Uitgangspunt is de marktpositie van de leden. De huidige speerpunten zijn: de decentralisatie AWBZ begeleiding en dagbesteding naar Wmo, decentralisatie Jeugdzorg, Wet werken naar vermogen en peuterspeelzalen en VVE-beleid en de bezuinigingen.

  Ook handig voor de laatste ontwikkelingen binnen diverse themagebieden. Zij hebben overigens zelf ook een lijst met handige websites voor de sociaal werker:

  Een aantal pagina’s zijn hierboven al genoemd, maar er staan nog een aantal andere interessante links onder andere ook voor de jongerenwerkers (met name sociaal werk).

  4. NJI

  Het Nederlands Jeugdinstituut is de kennisnetwerkorganisatie voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken. Het ontwikkelt, beheert en implementeert kennis waarmee de kwaliteit van de jeugd-, onderwijs- en opvoedingssector verbeterd kan worden.

  Persoonlijk volg ik het NIJ vanwege hun brede kennis op het gebied van jeugd en succesvolle interventies. Met name de volgende links van NIJ genieten mijn voorkeur:

  5. Movisie

  Movisie is het landelijk kennisinstituut en adviesbureau voor het sociaal domein. Wij werken aan een samenleving met veerkracht waarin burgers zoveel mogelijk zelfredzaam zijn. Onze 150 experts ontwikkelen, verzamelen en verspreiden toepasbare kennis en oplossingen voor sociale vraagstukken.

  Evenals het NIJ beschikt Movisie over veel vakinhoudelijke kennis en databanken van effectieve sociale interventies. Voor de jongerenwerker zou met name het volgende linkje interessant kunnen zijn:

  Een ander leuk initiatief voor de jongerenwerkers is de volgende website van Movisie en andere initiatiefnemers:

  6. Wijkteams werken met jeugd

  Op deze website zijn de kennis en hulpmiddelen van vijf kennisinstituten gebundeld. Het Nederlands Jeugdinstituut werkt voor deze toolbox samen met het collega-instituut Movisie, met kennis en aanpak van sociale vraagstukken, en de advies- en onderzoeksbureaus VanMontfoort, PI Research en Praktikon. De online toolbox bevat ook hulpmiddelen van Rutgers, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en Stichting Opvoeden.nl.

  Een nuttige website vanuit het oogpunt van de recente ontwikkelingen rondom de wijkteams. Aangezien de jongerenwerkers veel samenwerken met wijkteams is het goed om ook dit thema te volgen.

  7. SKJ

  Het Kwaliteitsregister Jeugd is het beroepsregister voor professionals in de jeugdsector. De wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg is op 1 november 2014 gepubliceerd in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. Kort daarna is de erkenning ondertekend door de ministers van Volksgezondheid, Welzijn & Sport en Veiligheid & Justitie. Vanaf dat moment is het Kwaliteitsregister Jeugd erkend.

  Het is goed om de website van de SKJ in de gaten te houden vanwege de ontwikkelingen rondom de beroepsregistratie van de jeugdprofessional. Alle belangrijke informatie rondom dit onderwerp is op deze website te vinden!

  8. Zorg en Welzijn

  Zorg + Welzijn is een vakblad voor de sociale professional in de zorg- en welzijnssector. In het blad vindt u brede vakinformatie en bent u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van het welzijnswerk, de ouderenzorg, jeugdzorg, gehandicaptenzorg, GGZ en de Wmo.

  Naast een interessante, maandelijkse magazine heeft Zorg + Welzijn ook een eigen website. Er staan diverse actuele thema’s op het gebied van het sociale domein. Persoonlijk geniet dit linkje mijn voorkeur:

  9. De Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk

  De Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk / BPSW is dé beroepsvereniging van maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers en sociaal agogen. Ook andere beroepsgroepen in sociaal werk zijn van harte welkom. Als representatieve beroepsvereniging die zichtbaar is in de maatschappij vertolkt de BPSW het geluid van deze professionals.

  Alhoewel de volgende tip misschien iets interessanter is, heeft ook deze website (en de organisatie) veel potentiële toegevoegde waarde voor de jongerenwerker.

  10. De beroepsvereniging voor kinder- en jongerenwerkers

  De beroepsvereniging voor kinder- en jongerenwerkers (BVjong) heeft ten doel: het bewaken, versterken en stimuleren van het kinder- en jongerenwerk in Nederland, alsmede het behartigen van de belangen van de beroepsgroep in het algemeen en de voorwaarden waaronder de professie kan worden uitgeoefend in het bijzonder.

  BVjong is de beroepsvereniging oa voor de jongerenwerkers (en kinderwerkers). Ben ook als vrijwilliger betrokken bij BVjong en weet dat er regelmatig interessante en actuele onderwerpen voor jongerenwerkers op geplaatst worden. Binnenkort komt overigens de nieuwe website van BVjong in de lucht, maar het adres blijft ongewijzigd. Te zijner tijd zal ik ook een aparte post aan de nieuwe website wijden.

  Ik merk nu overigens dat het lijstje veel groter is, maar ik zal het bij deze 10 houden.

  Misschien kunnen jullie dit lijstje nog aanvullen door interessante links te delen? Ben benieuwd!

  PS. Ik hoop alle initiatiefnemers en de omschrijvingen goed te hebben overgenomen! Anders zijn ook hier reacties en aanvullingen welkom!

 • Ambulant jongerenwerk en Pokemon Go

  18-07-2016

  Het is u vast niet ontgaan, de nieuwe Pokemon Go game. Een nieuwe hype die de hele wereld in z’n greep heeft. Van jong tot oud speelt men het spel. Zo te zien aan de LinkedIn-tijdlijn houdt dit spel ook diverse professionals in Nederland bezig. Dagelijks zie ik mijn connecties allerlei leuke weetjes en Pokemon Go gerelateerde grappen plaatsen.

  Lees meer...

  Het is u vast niet ontgaan, de nieuwe Pokemon Go game. Een nieuwe hype die de hele wereld in z’n greep heeft. Van jong tot oud speelt men het spel. Zo te zien aan de LinkedIn-tijdlijn houdt dit spel ook diverse professionals in Nederland bezig. Dagelijks zie ik mijn connecties allerlei leuke weetjes en Pokemon Go gerelateerde grappen plaatsen.

  Ook ik heb de groepsdruk niet kunnen weerstaan, vandaag heb ik de app gedownload en ondertussen al wat Pokemons gevangen! Ik moet wel bekennen er nog niet helemaal thuis in te zijn, maar een aantal zaken vallen mij nu al op. Misschien een rare associatie, maar toch denk ik dat dit speel veel overeenkomsten met het ambulant (vindplaatsgericht) jongerenwerk heeft. Naar mijn idee zullen de jongerenwerkers dit ook wel herkennen. Hieronder een aantal opgevallen overeenkomsten tussen het spel en het ambulant (vindplaatsgericht) jongerenwerk. Voor de outsiders eerst nog een definitie van het vindplaatsgericht jongerenwerk:

  Vindplaatsgericht jongerenwerk

  De jongerenwerker legt en houdt op proactieve wijze met individuele en groepen jongeren op plaatsen waar zij zich bevinden. Hij wacht niet af tot de jongeren op hem af komen, maar neemt zelf initiatief en houdt de relatie met de jongeren in stand. Ook bij tegenwerking van de jongeren blijft de jongerenwerker het contact aanhouden. De jongerenwerker houdt daarmee zicht op situaties waar inzet van dienstverlening noodzakelijk is (of wordt), hij vroegtijdig kan ingrijpen en escalaties vóór kan zijn. Hij signaleert waar (preventieve) activiteiten noodzakelijk zijn.

  Dit is dus het type jongerenwerk waarbij de jongerenwerker de straat op gaat om met de (groepen) jongeren in contact te komen. Net als in het spel (bij het vangen van een pokemon) dient een jongerenwerker eerst aan een aantal randvoorwaarden te voldoen om met een groep in contact te kunnen komen.

  • De actuele stand van zaken betreffende overlastmeldingen kennen.
  • De geografische eigenschappen van je werkgebied kennen.
  • De mogelijke vindplaatsen van pokemons jongeren kennen.
  • Beschikken over alle bekende informatie betreffende een groep jongeren (groepskenmerken en samenstelling).
  • De sociale kaart goed kennen. Weten waar je de nodige samenwerking kunt vinden en welke partijen toegevoegde waarde hebben voor het behalen van het resultaat.
  • Afhankelijk van de aard en type groep je eigen vaardigheden en benaderingswijze bepalen en inzetten.
  • (Ongevraagd) contact creëren en onderhouden met een groep jongeren.
  • De jongeren motiveren en versterken om eigen talenten te ontwikkelen en om door te groeien!
  • Al met al denk ik dat de jongerenwerkers in mijn netwerk dit beeld wel zullen herkennen!

  PS. Uiteraard is het niet mijn bedoeling geweest om onze jeugd met wilde, onstuimige pokemons te vergelijken!