• Jongerenwerkers van SSCB de Zon gaan aan de slag met DAS!

  16-05-2019

  De stichting de Zon (partnerorganisatie van SAM Welzijn) en DA Systems zijn een samenwerking aangegaan, waarbij DA Systems een softwaretool aan stichting de Zon zal leveren. De jongerenwerkers van stichting de Zon gaan aan de slag met het DoelgroepAnalyseSysteem (DAS), een softwaretool ontwikkeld voor het jongerenwerk.

  Lees meer...

  De stichting de Zon (partnerorganisatie van SAM Welzijn) en DA Systems zijn een samenwerking aangegaan, waarbij DA Systems een softwaretool aan stichting de Zon zal leveren. De jongerenwerkers van stichting de Zon gaan aan de slag met het DoelgroepAnalyseSysteem (DAS), een softwaretool ontwikkeld voor het jongerenwerk.

  De softwaretool faciliteert de jongerenwerkers van SAM/SSCB de Zon in het vastleggen van de
  werkzaamheden, het monitoren van de voortgang en in kaart brengen van de effecten van het
  jongerenwerk.

 • Sociaal werker 2019. Stem op je favoriet!

  12-03-2019

  Als je actief bent in het sociaal domein is het je vast niet ontgaan. Heel februari 2019 kon er worden gestemd op de sociaal werker van het jaar. Ook dit jaar zijn er drie prachtige kandidaten voor de mooie titel “Sociaal werker van het jaar” genomineerd.

  Lees meer...

  Als je actief bent in het sociaal domein is het je vast niet ontgaan. Heel februari 2019 kon er worden gestemd op de sociaal werker van het jaar. Ook dit jaar zijn er drie prachtige kandidaten voor de mooie titel “Sociaal werker van het jaar” genomineerd.

  Voor ons zijn ze alle drie de winnaar, zij verrichten goed en mooi werk en zetten het vak sociaal werk op de kaart! Morgen zal er nog een zaalstemming plaatsvinden tijdens het congres “De dag van de sociaal werker 2019”. Mocht je daarbij aanwezig zijn, dan roepen we je op om alsnog te stemmen op een van de kandidaten.

  Dit jaar zijn Esther de Bie, Norbert Wijnhofen en Samira Fdani genomineerd, hieronder kun je per genomineerde een filmpje bekijken en jezelf laten overtuigen.

  • Esther de Bie – Sociaal werker bij ONS Welzijn.
  • Norbert Wijnhofen – Sociaal werker bij Sterker sociaal werk.
  • Samira Fdani – Sociaal werker bij Mooi Welzijn.

  Aanmelden voor het congres gaat via deze pagina: Aanmelden

 • Young Connect, Jongerencentrum de Poort en PowerUp073 gaan aan de slag met DAS!

  04-03-2019

  Young

  Lees meer...

  Young Connect, Jongerencentrum de Poort, PowerUp073 en DA Systems zijn een samenwerking aangegaan.

  De 3 organisaties die met jongeren werken in ‘s-Hertogenbosch gaan het registratiesysteem DAS (DoelgroepAnalyseSysteem) gebruiken voor het vastleggen van het verrichtte werk.

  PowerUp073 is een samenwerkingsverband bestaande uit professionals vanuit verschillende vakgebieden op het vlak van jeugdwerk en jeugdhulp. Er bestond een wens om het bereik van buurtsportcoaches, jeugdmaatschappelijk werkers en jongerenwerkers in kaart te brengen. De in het systeem ingevoerde data, dient een output te leveren voor verantwoording en doorontwikkeling van diensten en vakmanschap van de professionals.

  De softwaretool DAS faciliteert de professionals van de 3 verschillende jongerenwerkorganisaties in het vastleggen en het monitoren van de voortgang met: jongeren, groepen, projecten en wijken. Er worden automatische rapporten door het systeem gegenereerd. Tevens kunnen de ambulante werkzaamheden ook middels een mobiele App worden bijgehouden.

 • SAMAH en DA Systems ontwikkelen module voor begeleiding van nieuwkomers!

  10-01-2019

  Als

  Lees meer...

  Als onafhankelijke stichting zette SAMAH in de periode van 1999-2009 tientallen projecten voor en met AMA’s (Alleenstaande minderjarige asielzoekers) op, uitgevoerd door professionals en vrijwilligers. Meer dan 5000 jongeren hebben in projecten en activiteiten van SAMAH geparticipeerd, waaronder in jongerenteams, maatjes- en gastouderprojecten, festivals, trainingen, coaching trajecten en vrijwilligerswerk.

  DA Systems heeft het Doelgroep Analyse Systeem (DAS) ontwikkeld, een softwaretool speciaal gemaakt voor sociaal werkers en individueel begeleiders. De diverse organisaties welke gebruik maken van DAS hebben reeds verschillende toepassingen gericht op begeleiding van nieuwkomers.

  Stichting SAMAH en DA Systems zijn een samenwerking aangegaan, waarbij DA Systems, een softwaretool aan Stichting SAMAH zal leveren. De softwaretool faciliteert de professionals van Stichting SAMAH in het vastleggen van de werkzaamheden, het monitoren van de voortgang en in kaart brengen van de effecten van de individuele begeleiding van jongeren.

  Daarnaast gaan SAMAH en DA Systems samen een speciale module ontwikkelen gericht op begeleiding van jongeren met een migratieachtergrond. SAMAH werkt vanuit het empowerment denken en heeft in haar activiteiten veel aandacht voor participatie (in de vorm van invloed, inspraak en initiatief) van jongeren, het vergroten van veerkracht en de wisselwerking tussen jongeren en hun begeleiders. De vaak complexe situaties waarin jongeren verkeren vraagt om een integrale benadering in de begeleiding, zorg en opvang van deze jongeren met aandacht voor zelfregie en eigen beleving van jongeren. Deze werkwijze zal worden vormgegeven in het registratiesysteem DAS.

 • Welzijnsorganisatie MET Heerhugowaard kiest software van DA Systems!

  02-11-2018

  De welzijnsorganisatie MET Heerhugowaard en DA Systems zijn een samenwerking aangegaan.

  Lees meer...
  De welzijnsorganisatie MET Heerhugowaard en DA Systems zijn een samenwerking aangegaan. De sociaal werkers van MET zijn, in herkenbare groene kleding, van maandag tot en met zaterdag aanwezig in de wijk – regelmatig ook ’s avonds tot 9 uur. Bewoners kunnen ze altijd aanspreken en kunnen bij iedereen van MET terecht met alle vragen; Het zijn specialisten die generalistisch werken. Daarmee heeft MET een innovatieve werkwijze voor welzijnswerk uitgerold. MET Heerhugowaard gaat het registratiesysteem DAS (DoelgroepAnalyseSysteem) gebruiken voor het registreren van het verrichtte werk. Deze softwaretool faciliteert de professionals van MET Heerhugowaard in het vastleggen van de werkzaamheden, het monitoren van de voortgang en in kaart brengen van de effecten van het welzijnswerk.
 • Jeugdcoaching Helo Consult kiest software van DA Systems!

  07-08-2018

  De jeugdhulpverleningsorganisatie Helo Consult (gespecialiseerd in wmo, jeugdwet) en DA Systems zijn een samenwerking aangegaan, waarbij DA Systems, een softwaretool aan Helo Consult zal leveren. Jeugdcoaches van Helo Consult gaan aan de slag met DoelgroepAnalyseSysteem, een softwaretool speciaal ontwikkeld voor het sociaal domein.

  Lees meer...
  De jeugdhulpverleningsorganisatie Helo Consult (gespecialiseerd in wmo, jeugdwet) en DA Systems zijn een samenwerking aangegaan, waarbij DA Systems, een softwaretool aan Helo Consult zal leveren. Jeugdcoaches van Helo Consult gaan aan de slag met DoelgroepAnalyseSysteem, een softwaretool speciaal ontwikkeld voor het sociaal domein. De softwaretool faciliteert Helo Consult in het vastleggen van de werkzaamheden, het monitoren van de voortgang van trajecten en genereren van rapportages en plannen van aanpak.
 • Stichting Jong Gouda kiest voor DAS

  12-07-2018

  Stichting Jong Gouda en DA Systems zijn een samenwerking aangegaan, waarbij DA Systems een softwaretool aan Stichting Jong Gouda zal leveren. De jongerenwerkers van Stichting Jong Gouda gaan aan de slag met het DAS (DoelgroepAnalyseSysteem), een softwaretool speciaal ontwikkeld voor het jongerenwerk, welzijnswerk en individuele jongerencoaching.

  Lees meer...
  Stichting Jong Gouda en DA Systems zijn een samenwerking aangegaan, waarbij DA Systems een softwaretool aan Stichting Jong Gouda zal leveren. De jongerenwerkers van Stichting Jong Gouda gaan aan de slag met het DAS (DoelgroepAnalyseSysteem), een softwaretool speciaal ontwikkeld voor het jongerenwerk, welzijnswerk en individuele jongerencoaching. De softwaretool faciliteert de jongerenwerkers van Stichting Jong Gouda in het vastleggen van de werkzaamheden, het monitoren van de voortgang en in kaart brengen van de effecten van het jongerenwerk.
 • Gemeente Amstelveen kiest voor Effectmeting Jongerenwerk!

  09-05-2018

  De Gemeente Amstelveen, Noorda en Co en DA Systems zijn een samenwerking aangegaan, waarbij Noorda en Co en DA Systems een gezamenlijk product, een softwaretool aan Gemeente Amstelveen zal leveren. De jongerenwerkers van Gemeente Amstelveen gaan aan de slag met het EffectmetingJongerenwerk, een softwaretool speciaal ontwikkeld voor het jongerenwerk.

  Lees meer...
  De Gemeente Amstelveen, Noorda en Co en DA Systems zijn een samenwerking aangegaan, waarbij Noorda en Co en DA Systems een gezamenlijk product, een softwaretool aan Gemeente Amstelveen zal leveren. De jongerenwerkers van Gemeente Amstelveen gaan aan de slag met het EffectmetingJongerenwerk, een softwaretool speciaal ontwikkeld voor het jongerenwerk. De softwaretool faciliteert de jongerenwerkers van Gemeente Amstelveen in het vastleggen van de werkzaamheden, het monitoren van de voortgang en in kaart brengen van de effecten van het jongerenwerk.
 • Jongerenwerkers Youth for Christ Deventer aan de slag met DAS!

  17-04-2018

  Youth for Christ Deventer en DA Systems zijn een samenwerking aangegaan, waarbij DA Systems een softwaretool aan Youth for Christ Deventer zal leveren. De jongerenwerkers van Youth for Christ Deventer gaan aan de slag met het DAS (DoelgroepAnalyseSysteem), een softwaretool speciaal ontwikkeld voor het jongerenwerk, welzijnswerk en individuele jongerencoaching.

  Lees meer...
  Youth for Christ Deventer en DA Systems zijn een samenwerking aangegaan, waarbij DA Systems een softwaretool aan Youth for Christ Deventer zal leveren. De jongerenwerkers van Youth for Christ Deventer gaan aan de slag met het DAS (DoelgroepAnalyseSysteem), een softwaretool speciaal ontwikkeld voor het jongerenwerk, welzijnswerk en individuele jongerencoaching. De softwaretool faciliteert de jongerenwerkers van Youth for Christ Deventer in het vastleggen van de werkzaamheden, het monitoren van de voortgang en in kaart brengen van de effecten van het jongerenwerk.
 • Jongerenwerkers Gemeente Langedijk aan de slag met DAS!

  05-04-2018

  De gemeente Langedijk en DA Systems zijn een samenwerking aangegaan, waarbij DA Systems een softwaretool aan Gemeente Langedijk zal leveren. De jongerenwerkers van Gemeente Langedijk gaan aan de slag met het DAS (DoelgroepAnalyseSysteem), een softwaretool speciaal ontwikkeld voor het jongerenwerk, welzijnswerk en individuele jongerencoaching.

  Lees meer...
  De gemeente Langedijk en DA Systems zijn een samenwerking aangegaan, waarbij DA Systems een softwaretool aan Gemeente Langedijk zal leveren. De jongerenwerkers van Gemeente Langedijk gaan aan de slag met het DAS (DoelgroepAnalyseSysteem), een softwaretool speciaal ontwikkeld voor het jongerenwerk, welzijnswerk en individuele jongerencoaching. De softwaretool faciliteert de jongerenwerkers van Gemeente Langedijk in het vastleggen van de werkzaamheden, het monitoren van de voortgang en in kaart brengen van de effecten van het jongerenwerk.