OVER ONS

In 2012 richtten Dimitri Hiy en Andrey Chirikba DA Systems op. Het concept?

DA Systems biedt softwaretools die breed inzetbaar zijn in het welzijnswerk. Het instrument, bedoeld voor werkers in het sociaal domein zoals jongerenwerkers en maatschappelijk werkers, registreert het sociaal werk met geautomatiseerde rapportages. Verder heeft DA Systems ook een tool die zich specifiek richt op de effecten van het jongerenwerk.

Voor EffectmetingJongerenwerk wordt er samengewerkt met het onderzoeksbureau Noorda en Co dat zich specialiseert in onderzoek en advies op gebied van jeugdbeleid en jongerenwerk. DA Systems is aangesloten bij de softwarecatalogus van het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING).

Dimitri Hiy heeft expertise op het gebied van het sociaal werk. Van oorsprong een Cultureel en Maatschappelijke Vormer. Sinds 2000 werkzaam in het welzijnswerk en ervaring in diverse functies zoals (ambulant) jongerenwerk en buurtwerk. Vanuit deze werkervaring kijkt hij naar het gebruiksgemak van onze software.
“Onze software dient de sociaal werker en niet andersom!”

Andrey Chirikba heeft expertise op het gebied van ontwerpen, ontwikkelen en beheren van software. Sinds 2002 is hij werkzaam in de ontwikkeling van software, heeft klanten zoals MTV bediend en met partners als IBM samengewerkt. Het ontwerpen en bouwen van mobiele en web-applicaties is zijn specialiteit.
“We zorgen ervoor dat de techniek degelijk werkt!”