Ons track record…

MetHeerhugowaard

De welzijnsorganisatie MET Heerhugowaard en DA Systems zijn een samenwerking aangegaan.

De sociaal werkers van MET zijn, in herkenbare groene kleding, van maandag tot en met zaterdag aanwezig in de wijk – regelmatig ook ’s avonds tot 9 uur. Bewoners kunnen ze altijd aanspreken en kunnen bij iedereen van MET terecht met alle vragen; Het zijn specialisten die generalistisch werken. Daarmee heeft MET een innovatieve werkwijze voor welzijnswerk uitgerold.

MET Heerhugowaard gaat het registratiesysteem DAS (DoelgroepAnalyseSysteem) gebruiken voor het registreren van het verrichtte werk. Deze softwaretool faciliteert de professionals van MET Heerhugowaard in het vastleggen van de werkzaamheden, het monitoren van de voortgang en in kaart brengen van de effecten van het welzijnswerk.

Helo Consult

De jeugdhulpverleningsorganisatie Helo Consult (gespecialiseerd in wmo, jeugdwet) en DA Systems zijn een samenwerking aangegaan, waarbij DA Systems, een softwaretool aan Helo Consult zal leveren. Jeugdcoaches van Helo Consult gaan aan de slag met DoelgroepAnalyseSysteem, een softwaretool speciaal ontwikkeld voor het sociaal domein.

De softwaretool faciliteert Helo Consult in het vastleggen van de werkzaamheden, het monitoren van de voortgang van trajecten en genereren van rapportages en plannen van aanpak.

StichtingJongGouda

Stichting Jong Gouda en DA Systems zijn een samenwerking aangegaan, waarbij DA Systems een softwaretool aan Stichting Jong Gouda zal leveren. De jongerenwerkers van Stichting Jong Gouda gaan aan de slag met het DAS (DoelgroepAnalyseSysteem), een softwaretool speciaal ontwikkeld voor het jongerenwerk, welzijnswerk en individuele jongerencoaching.

De softwaretool faciliteert de jongerenwerkers van Stichting Jong Gouda in het vastleggen van de werkzaamheden, het monitoren van de voortgang en in kaart brengen van de effecten van het jongerenwerk.

Gemeente Amstelveen

De Gemeente Amstelveen, Noorda en Co en DA Systems zijn een samenwerking aangegaan, waarbij Noorda en Co en DA Systems een gezamenlijk product, een softwaretool aan Gemeente Amstelveen zal leveren. De jongerenwerkers van Gemeente Amstelveen gaan aan de slag met het EffectmetingJongerenwerk, een softwaretool speciaal ontwikkeld voor het jongerenwerk.

De softwaretool faciliteert de jongerenwerkers van Gemeente Amstelveen in het vastleggen van de werkzaamheden, het monitoren van de voortgang en in kaart brengen van de effecten van het jongerenwerk.

YouthforChristDeventer

Youth for Christ Deventer en DA Systems zijn een samenwerking aangegaan, waarbij DA Systems een softwaretool aan Youth for Christ Deventer zal leveren. De jongerenwerkers van Youth for Christ Deventer gaan aan de slag met het DAS (DoelgroepAnalyseSysteem), een softwaretool speciaal ontwikkeld voor het jongerenwerk, welzijnswerk en individuele jongerencoaching.

De softwaretool faciliteert de jongerenwerkers van Youth for Christ Deventer in het vastleggen van de werkzaamheden, het monitoren van de voortgang en in kaart brengen van de effecten van het jongerenwerk.

Gemeente Langedijk

De gemeente Langedijk en DA Systems zijn een samenwerking aangegaan, waarbij DA Systems een softwaretool aan Gemeente Langedijk zal leveren. De jongerenwerkers van Gemeente Langedijk gaan aan de slag met het DAS (DoelgroepAnalyseSysteem), een softwaretool speciaal ontwikkeld voor het jongerenwerk, welzijnswerk en individuele jongerencoaching.

De softwaretool faciliteert de jongerenwerkers van Gemeente Langedijk in het vastleggen van de werkzaamheden, het monitoren van de voortgang en in kaart brengen van de effecten van het jongerenwerk.

StichtingScala

Stichting Scala, Noorda en Co en DA Systems zijn een samenwerking aangegaan, waarbij Noorda en Co en DA Systems een softwaretool aan de welzijnsorganisatie zal leveren. De jongerenwerkers van Scala gaan aan de slag met EffectmetingJongerenwerk, een softwaretool speciaal ontwikkeld voor het jongerenwerk.

De softwaretool faciliteert de jongerenwerkers van Scala in het vastleggen van de werkzaamheden, het monitoren van de voortgang en in kaart brengen van de effecten van het jongerenwerk. Met als eindresultaat een rapportage oa gericht op de individuele en maatschappelijke effecten van het verrichtte werk.

Welzijn Ridderkerk

De welzijnsorganisatie Welzijn Ridderkerk en DA Systems zijn een samenwerking aangegaan, waarbij DA Systems, een softwaretool aan Welzijn Ridderkerk zal leveren. De jongerenwerkers en sociaal werkers van Welzijn Ridderkerk gaan aan de slag met

DoelgroepAnalyseSysteem, een softwaretool speciaal ontwikkeld voor het sociaal werk.

De softwaretool faciliteert de professionals van Welzijn Ridderkerk in het vastleggen van de werkzaamheden, het monitoren van de voortgang en in kaart brengen van de effecten van het sociaal werk.

Radar-Uitvoering-Oost

De welzijnsorganisatie Welzijn Hoeksche Waard en DA Systems zijn een samenwerking aangegaan, waarbij DA Systems, een softwaretool aan Welzijn Hoeksche Waard zal leveren. De jongerenwerkers en sociaal werkers van Welzijn Hoeksche Waard gaan aan de slag met DoelgroepAnalyseSysteem, een softwaretool speciaal ontwikkeld voor het welzijnswerk.

De softwaretool faciliteert de professionals van Welzijn Hoeksche Waard in het vastleggen van de werkzaamheden, het monitoren van de voortgang en in kaart brengen van de effecten van het welzijnswerk.

Gemeente Maassluis

De gemeente Maassluis en DA Systems zijn een samenwerking aangegaan, waarbij DA Systems, een softwaretool aan de gemeente Maassluis zal leveren. De professionals van de Veiligheidskamer gaan aan de slag met het DoelgroepAnalyseSysteem. Een softwaretool speciaal ontwikkeld voor zowel het veiligheidsdomein als het sociaal domein. De veiligheidskamer verbindt deze twee domeinen met elkaar en gaat aan de slag met het systeem.

De softwaretool faciliteert de medewerkers in het vastleggen van de werkzaamheden, het monitoren van de voortgang en in kaart brengen van de effecten van het verrichtte werk.

Radar-Uitvoering-Oost

De welzijnsorganisatie Radar Uitvoering Oost en DA Systems zijn een samenwerking aangegaan, waarbij DA Systems, een softwaretool aan Radar Uitvoering Oost zal leveren. De jongerenwerkers en welzijnswerkers van Radar Uitvoering Oost gaan aan de slag met DoelgroepAnalyseSysteem, een softwaretool speciaal ontwikkeld voor het welzijnswerk.

De softwaretool faciliteert de professionals van Radar Uitvoering Oost in het vastleggen van de werkzaamheden, het monitoren van de voortgang en in kaart brengen van de effecten van het welzijnswerk.

Daarnaast zullen de jongerenwerkers van de gemeente Rheden aan de slag gaan met de methode EffectmetingJongerenwerk, een gezamenlijk product van DA Systems en Noorda en Co.
SHOP

De hulpverleningsorganisatie SHOP en DA Systems zijn een samenwerking aangegaan, waarbij DA Systems, een softwaretool aan SHOP zal leveren. De maatschappelijk werkers, de opvang begeleiders en de zorgcoördinator van SHOP gaan aan de slag met DoelgroepAnalyseSysteem, een softwaretool speciaal ontwikkeld voor het sociaal domein.

De softwaretool faciliteert de professionals van SHOP in het vastleggen van de werkzaamheden, het monitoren van de voortgang en in kaart brengen van de effecten van het verrichte werk.

Jeugd-Punt

Jeugd-Punt, Noorda en Co en DA Systems zijn een samenwerking aangegaan, waarbij Noorda en Co en DA Systems een gezamenlijk product, een softwaretool aan Jeugd-Punt zal leveren. De jongerenwerkers van Jeugd-Punt gaan aan de slag met het Effectmeting Jongerenwerk, een softwaretool speciaal ontwikkeld voor het jongerenwerk.

De softwaretool faciliteert de jongerenwerkers van Jeugd-Punt in het vastleggen van de werkzaamheden, het monitoren van de voortgang en in kaart brengen van de effecten van het jongerenwerk.

SportenWelzijn

De welzijnsorganisatie Sport en Welzijn en DA Systems zijn een samenwerking aangegaan, waarbij DA Systems, een softwaretool aan Sport en Welzijn zal leveren. De jongeren-, sportbuurt- en welzijnswerkers van Sport en Welzijn gaan aan de slag met DoelgroepAnalyseSysteem, een softwaretool speciaal ontwikkeld voor het welzijnswerk.

De softwaretool faciliteert de professionals van Sport en Welzijn in het vastleggen van de werkzaamheden, het monitoren van de voortgang en in kaart brengen van de effecten van het welzijnswerk.

Kamers met Kansen

DA Systems en Kamers met Kansen Amsterdam zijn een samenwerking aangegaan, waarbij DA Systems een softwaretool levert aan Kamers met Kansen. De coaches van Kamers met Kansen gaan aan de slag met het DoelgroepAnalyseSysteem, een softwaretool voor het sociaal domein.

Kamers met Kansen Amsterdam is onderdeel van Combiwel en ondersteunt jongeren die vast dreigen te lopen of vast zijn gelopen in hun traject richting zelfredzaamheid. Kamers met Kansen biedt hen woonruimte, coaching en netwerkondersteuning. Door middel van een woonplek in een huis met andere jongeren die al verder zijn in het traject of het inmiddels doorlopen hebben en hoofdbewoner zijn, krijgen de jongeren de kans om hun problemen de baas te worden, netwerk te bouwen en actief bij te dragen aan de samenleving.

RasterGroep

De softwaretool Effectmeting Jongerenwerk is nu opgenomen in de InstrumentWijzer. Deze databank biedt een actueel overzicht van instrumenten die organisaties en professionals actief in het sociale domein kunnen inzetten om de effectiviteit van hun inzet in kaart te brengen. De InstrumentWijzer is een initiatief van Movisie en Sociaal Werk Nederland.

Effectmeting Jongerenwerk is een nieuwe softwaretool die de effecten van het jongerenwerk op jongeren en buurt meet. Dit nieuwe product is ontwikkeld in co-creatie tussen onderzoeksbureau Noorda en Co en softwareontwikkelaar DA Systems. Door de kruisbestuiving tussen theorie, praktijk en ICT technologie worden de resultaten van het jongerenwerk via een geautomatiseerde rapportage helder in kaart gebracht.

Gemeente Uitgeest

De Gemeente Uitgeest, het onderzoeksbureau Noorda en Co en de softwareleverancier DA Systems zijn een samenwerking aangegaan, waarbij Noorda en Co en DA Systems een gezamenlijk product, een softwaretool aan Gemeente Uitgeest zal leveren. De jongerenwerkers van Gemeente Uitgeest gaan aan de slag met het EffectmetingJongerenwerk, een softwaretool speciaal ontwikkeld voor het jongerenwerk.

De softwaretool faciliteert de jongerenwerkers van Gemeente Uitgeest in het vastleggen van de werkzaamheden, het monitoren van de voortgang en in kaart brengen van de effecten van het jongerenwerk.

RasterGroep

De welzijnsorganisatie Rastergroep (Deventer) en DA Systems zijn een samenwerking aangegaan, waarbij DA Systems een softwaretool aan Rastergroep zal leveren. De kinderwerkers en jongerenwerkers van Rastergroep gaan aan de slag met DoelgroepAnalyseSysteem, een softwaretool speciaal ontwikkeld voor het kinderwerk en jongerenwerk.

De softwaretool faciliteert de kinder- en jongerenwerkers van Rastergroep in het vastleggen van de werkzaamheden, het monitoren van de voortgang en in kaart brengen van de effecten van het kinder- en jongerenwerk.

DA Systems en Stichting Kansrijk Wonen zijn een samenwerking aangegaan, waarbij DA Systems een softwaretool zal leveren. De coaches en coördinatoren van Kansrijk Wonen gaan aan de slag met het DoelgroepAnalyseSysteem, een softwaretool voor het sociaal domein.

De softwaretool faciliteert medewerkers van Kansrijk Wonen in het vastleggen van de werkzaamheden, het monitoren van de voortgang en in kaart brengen van de effecten van het eigen werk.

Stichting Kansrijk Wonen ondersteunt jongeren die vast dreigen te lopen of vast zijn gelopen met woonruimte, coaching en netwerkondersteuning. Door middel van een woonplek in een gewoon huis met gewone mensen krijgen de jongeren de kans om hun problemen de baas te worden en weer mee te doen in de samenleving.

Noorda en Co onderzoekt jeugdvraagstukken op lokaal en landelijk niveau. Innovatie, kwaliteit en toepasbaarheid in de praktijk zijn belangrijke kenmerken. Specialiteit is het zichtbaar maken en publiek verantwoorden van concrete resultaten van jongerenwerk en andere jeugdvoorzieningen.

Door de kruisbestuiving tussen theorie, praktijk en technologie is een product ontwikkeld dat in staat is om de resultaten van het jongerenwerk in kaart te brengen met ruimte voor maatwerk voor een betaalbare prijs. Met de softwaretool EffectmetingJongerenwerk wordt het mogelijk de effecten op individueel en groepsniveau in kaart te brengen.

DA Systems en Stichting College Hillesluis zijn een samenwerking aangegaan, waarbij DA Systems de innovatieve jongerenwerkmethodiek van College Hillesluis naar een softwareproduct heeft omgezet.

De groepsleiders, jongerenwerkers en coaches van College Hillesluis gaan aan de slag met de softwaretool voor het jongerenwerk! Onze software faciliteert de medewerkers en jongeren van de stichting in het vastleggen van de opgebouwde werkervaring en in het monitoren van de voortgang van de competenties en de zelfredzaamheid.

DA Systems en Stichting Welzijn E25 zijn een samenwerking aangegaan, waarbij DA Systems een softwaretool aan de welzijnsorganisatie Welzijn E25 zal leveren. De jongerenwerkers, sportbuurtwerkers en coaches van Welzijn E25 gaan aan de slag met het onze softwaretool voor het sociaal domein.

De softwaretool faciliteert medewerkers van Welzijn E25 in het vastleggen van de werkzaamheden, het monitoren van de voortgang en in kaart brengen van de effecten van het eigen werk binnen diverse terreinen zoals jongerenwerk, sportbuurtwerk, culturele en individuele begeleiding.

DA Systems en Nummer 13 zijn een samenwerking aangegaan, waarbij DA Systems een softwaretool aan de jongerenwerkorganisatie Nummer 13 zal leveren. De jongeren- en straathoekwerkers van Nummer 13 gaan aan de slag met de softwaretool voor het jongerenwerk.

De softwaretool faciliteert medewerkers van Nummer 13 in het vastleggen van de werkzaamheden, het monitoren van de voortgang en in kaart brengen van de effecten van het eigen werk binnen diverse terrein zoals jongerenwerk, straathoekwerk en individuele begeleiding.

Stichting Jongerencentra Waalwijk, Noorda&Co en DA Systems zijn een samenwerking aangegaan, waarbij Noorda&Co en DA Systems een gezamenlijk product, een softwaretool aan de jongerenwerkorganisatie Stichting Jongerencentra Waalwijk zal leveren.

De jongerenwerkers van Stichting Jongerencentra Waalwijk gaan aan de slag met EffectmetingJongerenwerk, een softwaretool speciaal gericht op het in kaart brengen van effecten van het jongerenwerk.

DA Systems heeft een convenant gesloten met het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) en is opgenomen in de softwarecatalogus. Alleen de softwareleveranciers die het convenant met KING ondertekend hebben, kunnen de softwarecatalogus vullen met hun productaanbod.

De referentiecomponenten zijn in de softwarecatalogus de verbinding tussen het softwareaanbod van leveranciers en het softwaregebruik door de gemeenten. Een softwareproduct kan functionaliteit bieden voor een of meerdere referentiecomponenten, daarmee krijgt u een globaal beeld van de functionaliteit van een softwareproduct.

De BVjong is de beroepsvereniging voor kinderwerkers en jongerenwerkers en heeft ten doel: het bewaken, versterken en stimuleren van het kinder- en jongerenwerk in Nederland, alsmede het behartigen van de belangen van de beroepsgroep in het algemeen en de voorwaarden waaronder de professie kan worden uitgeoefend in het bijzonder.

DA Systems steunt BVjong door technisch en correctief beheer van de website van de beroepsvereniging.

De Rotterdamse welzijnsorganisatie Beekhuizen Bindt en DA Systems zijn een samenwerking aangegaan. DA Systems zal een softwaretool aan de welzijnsorganisatie Beekhuizen Bindt leveren. Het buurt- en opbouwwerk van Beekhuizen Bindt gaat aan de slag met het DoelgroepAnalyseSysteem, de softwaretool voor het welzijnswerk.

De softwaretool faciliteert Beekhuizen Bindt in het vastleggen van projecten, activiteiten, monitoren van de voortgang en in kaart brengen van de effecten van het eigen werk. De effecten worden onder andere in kaart gebracht door het gebruik van verschillende analysetools zoals de leefgebiedenmeter. Hierbij maakt de professional een nul- en een eindmeting om de voortgang om diverse leefgebieden te bepalen.