Buurtwerk
Helpt buurtwerkers in het dagelijks werk
Registratie
Leg groepen, buurtinitiatieven en projecten vast.
Effectmeting
Voer nul- en vervolgmetingen uit en vergelijk de voortgang na uw inzet in de wijk.
Rapportage
Genereer automatische periodieke rapportages. Zowel rapporten op projectniveau als op wijkniveau.
Personen
Groepen
Locaties
Logboek
Projecten
Rapporten
Buurtwerkers helpen groepen bewoners bij het verbeteren van hun leefomgeving. Ons systeem helpt hen om de gestelde doelen ten aanzien van de buurt vast te leggen. Ook maakt ons systeem mogelijk om de wijk in kaart te brengen middels een plattegrond en diverse typen locaties. Zo kunnen de buurtwerkers gemakkelijk alle belangrijke aandacht locaties van een wijk in kaart brengen en monitoren.

Buurtwerkers worden in staat gesteld om alle betrokken bewoners en organisaties vast te leggen en aan elkaar te koppelen. Denk aan de gemeente, woningbouwcorporaties, sociaal wijkteam en politie.

Diverse modules (Personen, Groepen, Locaties, Casussen, Projecten en Logboek) geven aanvullende mogelijkheden ten aanzien van de registratie en zijn op maat instelbaar. Per organisatie verschillen de kenmerken en eigenschappen van de modules.

Het op maat instellen van de modules behoort tot de standaarddienstverlening bij de keuze voor DA Systems.

Tevens kunnen we u begeleiden bij conversie van data uit oude systemen. Afhankelijk van de abonnementsvorm kan dit ook inbegrepen zijn bij de standaarddienstverlening.