DA Systems ISO NEN

DA Systems behaalt opnieuw de NEN 7510 en ISO 27001 certificaten!

10 juni 2022Sociaal werk

Met trots kunnen we mededelen dat DA Systems ook in 2022 gecertificeerd is voor ISO 27001 en NEN 7510. Als leverancier van een registratiesysteem voor het sociaal en welzijnswerk, waarin ook persoonsgegevens worden verwerkt, vinden we informatiebeveiliging heel belangrijk en laten we dit ook graag jaarlijks onafhankelijk toetsen.

DA Systems treft zowel organisatorische als technische maatregelen om de informatiebeveiliging op orde te hebben. Ook in 2022 heeft DigiTrust B.V. ons getoetst in de praktijk op de ISO 27001 standaard en NEN 7510 normen.

Waarom ISO 27001 en NEN 7510?

Informatiebeveiliging op orde hebben is steeds belangrijker en wordt in de toekomst een vast onderdeel van de te leveren registratiediensten van alle aanbieders van registratiesystemen. Vooruitlopend op de ontwikkelingen heeft DA Systems zich naast de wereldwijd erkende standaard (ISO 27001) ook laten toetsen en certificeren op de zwaardere (op onderdelen) en zorg specifieke (Nederlandse) norm NEN 7510.

De NEN 7510 is dan ook vaak een verplichte eis aan systemen welke patiënt- en zorggegevens verwerken. DA Systems richt zich echter specifiek op sociaal werk en welzijnsorganisaties, deze hebben niet als primaire taak om gezondheidsinformatie vast te leggen. Toch kunnen er onderdelen zijn waarin (gedeeltelijk) medische informatie in de dossiers voorkomt (denk aan begeleiding senioren en mantelzorgondersteuning). Derhalve is het belangrijk dat ook het DoelgroepAnalyseSysteem op de zorg specifieke onderdelen van de informatiebeveiliging getoetst wordt.

AVG

Informatiebeveiliging op orde hebben heeft ook directe raakvlakken met het voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Tijdens de audit komen dan ook diverse onderdelen naar voren waarop de technische en organisatorische maatregelen tegen het licht van de AVG worden gehouden. De jaarlijkse toetsing behelst dus ook de AVG en zorgt ervoor dat DA Systems proactief met dit onderwerp omgaat.

Doorlopende verbetering

De jaarlijkse toetsing in het kader van ISO 27001 en NEN 7510 zorgt er ook voor dat DA Systems doorlopend werkt aan verbetering van haar dienstverlening en de kwaliteit van informatiebeveiliging.

Betekenis certificering voor de klanten van DA Systems

Klanten van DA Systems kunnen er zeker van zijn dat hun gegevens veilig worden verwerkt door DA Systems. We werken doorlopend aan de verbetering van de informatiebeveiliging, houden ontwikkelingen in de markt bij en acteren proactief op kwetsbaarheden. Dit wordt jaarlijks door een onafhankelijke partij, DigiTrust B.V., getoetst en gedocumenteerd.

Vrijblijvend adviesgesprek of een testomgeving?

Ook actief in het sociaal- of welzijnswerk en geïnteresseerd naar onze werkwijze aangaande de informatiebeveiliging? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend advies voor uw situatie of test de mogelijkheden van onze tool in een testomgeving!