Mantelzorg
Helpt mantelzorgondersteuners in het dagelijks werk
Registratie
Leg zorgvragers, mantelzorgers en informeel netwerk vast.
Effectmeting
Meet de effecten en voortgang van de begeleiding van de mantelzorgers.
Rapportage
Genereer automatische periodieke rapportages. Zowel rapporten op individueel als op gezinsniveau.
Personen
Groepen
Locaties
Logboek
Projecten
Rapporten
Mantelzorgondersteuners helpen mantelzorgers welke dagelijks belast zijn met zorgtaken voor hun familie en/of buren. Ons systeem helpt om de mantelzorgondersteuners om alle mantelzorgers in kaart te brengen en hun begeleiding te monitoren. Zo krijgen de professionals zicht op het hele mantelzorgersbestand en zien ze welke projecten er actief zijn.

Diverse modules (Personen, Groepen, Locaties, Casussen, Projecten en Logboek) geven aanvullende mogelijkheden ten aanzien van de registratie en zijn op maat instelbaar. Per organisatie verschillen de kenmerken en eigenschappen van de modules.

Het op maat instellen van de modules behoort tot de standaarddienstverlening bij de keuze voor DA Systems.

Tevens kunnen we u begeleiden bij conversie van data uit oude systemen. Afhankelijk van de abonnementsvorm kan dit ook inbegrepen zijn bij de standaarddienstverlening.