Ambulant jongerenwerk en Pokemon Go

18 Juli 2016Blog , Jugendarbeit , Registrierungssystem

Het is u vast niet ontgaan, de nieuwe Pokemon Go game. Een nieuwe hype die de hele wereld in z’n greep heeft. Van jong tot oud speelt men het spel. Zo te zien aan de LinkedIn-tijdlijn houdt dit spel ook diverse professionals in Nederland bezig. Dagelijks zie ik mijn connecties allerlei leuke weetjes en Pokemon Go gerelateerde grappen plaatsen.

Ook ik heb de groepsdruk niet kunnen weerstaan, vandaag heb ik de app gedownload en ondertussen al wat Pokemons gevangen! Ik moet wel bekennen er nog niet helemaal thuis in te zijn, maar een aantal zaken vallen mij nu al op.
Misschien een rare associatie, maar toch denk ik dat dit speel veel overeenkomsten met het ambulant (vindplaatsgericht) jongerenwerk heeft. Naar mijn idee zullen de jongerenwerkers dit ook wel herkennen. Hieronder een aantal opgevallen overeenkomsten tussen het spel en het ambulant (vindplaatsgericht) jongerenwerk. Voor de outsiders eerst nog een definitie van het vindplaatsgericht jongerenwerk:

Vindplaatsgericht jongerenwerk

De jongerenwerker legt en houdt op proactieve wijze met individuele en groepen jongeren op plaatsen waar zij zich bevinden. Hij wacht niet af tot de jongeren op hem af komen, maar neemt zelf initiatief en houdt de relatie met de jongeren in stand. Ook bij tegenwerking van de jongeren blijft de jongerenwerker het contact aanhouden. De jongerenwerker houdt daarmee zicht op situaties waar inzet van dienstverlening noodzakelijk is (of wordt), hij vroegtijdig kan ingrijpen en escalaties vóór kan zijn. Hij signaleert waar (preventieve) activiteiten noodzakelijk zijn.

Dit is dus het type jongerenwerk waarbij de jongerenwerker de straat op gaat om met de (groepen) jongeren in contact te komen. Net als in het spel (bij het vangen van een pokemon) dient een jongerenwerker eerst aan een aantal randvoorwaarden te voldoen om met een groep in contact te kunnen komen.

  • De actuele stand van zaken betreffende overlastmeldingen kennen.
  • De geografische eigenschappen van je werkgebied kennen.
  • De mogelijke vindplaatsen van pokemons jongeren kennen.
  • Beschikken over alle bekende informatie betreffende een groep jongeren (groepskenmerken en samenstelling).
  • De sociale kaart goed kennen. Weten waar je de nodige samenwerking kunt vinden en welke partijen toegevoegde waarde hebben voor het behalen van het resultaat.
  • Afhankelijk van de aard en type groep je eigen vaardigheden en benaderingswijze bepalen en inzetten.
  • (Ongevraagd) contact creëren en onderhouden met een groep jongeren.
  • De jongeren motiveren en versterken om eigen talenten te ontwikkelen en om door te groeien!
  • Al met al denk ik dat de jongerenwerkers in mijn netwerk dit beeld wel zullen herkennen!

PS. Uiteraard is het niet mijn bedoeling geweest om onze jeugd met wilde, onstuimige pokemons te vergelijken!