Privacy-verklaring DA Systems

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Dat betekent  dat wij duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken.

Dat doen wij op het moment dat wij uw persoonsgegevens uitvragen; door passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook te eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken; door rechten van Betrokkenen te respecteren, door persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen. Uiteraard houden wij ons daarbij aan de eisen uit de privacywetgeving.

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. We maken helder welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. We leggen u ook uit hoe u uw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. We vinden het belangrijk dat u hier goed van op de hoogte bent en raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. De privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die wij via deze website over u verzamelen.

Uw toestemming vooraf

Onze website maakt gebruik van functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van onze website en helpen ons bij het verbeteren van de gebruikerservaring. Wij gebruiken geen speciale cookies. Als u meer wilt weten over onze cookies, kunt u ons altijd contacteren.

Voor het verwerken van persoonsgegevens in DAS, sluiten wij een overeenkomst met de Verantwoordelijke af. 

Doel en grondslag van de verwerking

Het DAS is bedoeld voor gebruik door de Verantwoordelijke, die daarvoor een eigen doel en grondslag heeft. 

DA Systems verwerkt, als Verwerker, persoonsgegevens alleen op basis van de volgende grondslagen:

 • om een contract met de Verantwoordelijke uit te voeren;
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;

DA Systems verwerkt gebruiksgegevens op grond van ‘gerechtvaardigd bedrijfsbelang’ om optimale klantenservice te kunnen bieden. Daar waar mogelijk zullen wij de gegevens anonimiseren. 

DA Systems zal gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken en zullen niet worden doorgegeven.

Recht op intrekken toestemming

Toestemmingen zijn altijd, door de Betrokkenen, in te trekken, zo nodig via de Verantwoordelijke.

Welke informatie verzamelen en verwerken we?

Voor een bezoek aan de website verzamelen wij bijvoorbeeld uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer of informatie als uw IP-adres.

Bij het gebruik van DAS zullen wij gegevens gebruiken die nodig zijn voor de uitvoering van het contract. Naast zakelijke gegevens, (functionarissen), zullen ook gegevens van medewerkers die een account krijgen, worden verzameld en verwerkt.

DA Systems kan, bij een supportverzoek van de Verantwoordelijke, bij gegevens van cliënten. 

De Verantwoordelijke bepaalt zelf de persoonsgegevens die zij via DAS wil verwerken.

De categorieën ontvangers van deze gegevens zijn:

 • medewerkers van de Verantwoordelijke,
 • medewerkers van DA Systems.

Met de hosting- en opslag-partij is een verwerkersovereenkomst aangegaan. 

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens:

 • voor het leveren en ondersteunen van de diensten die zijn overeengekomen;
 • om onze producten en uw gebruikerservaring op de websites en DAS van DA Systems te verbeteren.

Persoonsgegevens beschermen

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Wij hebben hiervoor een Informatiebeveiligingsbeleid. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens; dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Overdracht en delen van persoonsgegevens

Wanneer u een DA Systems-account aanmaakt, persoonsgegevens toevoegt aan uw profiel, of data uploadt naar uw DA Systems-account, worden persoonsgegevens verzameld en opgeslagen op DA Systems-servers in de EU. Persoonsgegevens van mensen die woonachtig zijn in een land in de EER of in Zwitserland, worden beheerd door DA Systems.

Conform de AVG kunnen wij uw persoonsgegevens delen in de volgende gevallen:

 • Als dat noodzakelijk is voor de levering van de door u bestelde producten of aangevraagde diensten.
 • Met onze juridische of andere bedrijfsadviseurs, waaronder onze auditors.
 • Als dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.
 • In een noodsituatie of om andere vitale belangen te beschermen.
 • Indien dit nodig is voor uw rechten als Betrokkene of contact met u.

Rechten

Betrokkenen, zowel medewerkers van de Verantwoordelijke als cliënten kunnen hun rechten onder de AVG uitoefenen. Verzoeken daartoe worden aan de Verantwoordelijke doorgegeven. 

Bezoeker die toestemming voor het plaatsen van cookies hebben gegeven, kunnen hun cache legen.

Klachtenrecht

Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang uw DA Systems-account als actief wordt beschouwd.

Wij bewaren technische informatie over uw bezoek aan onze website 12 maanden.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is aan te raden deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van wijzigingen.

Kontakt

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat door ons een bericht te sturen via de Contact-pagina, telefonisch: (070) 221-00-64 of via de e-mail: info@dasystems.nl. De Functionaris Gegevensbescherming van DA Systems is Dimitri Hiy, hij is bereikbaar via deze contactgegevens.