Registratiesysteem voor jongerenwerk, welzijn en hulpverlening
DoelgroepAnalyseSysteem is de oplossing voor simpele en overzichtelijke registratie in het sociaal werk.
Registratie
Registreer alle nodige, dagelijkse werkzaamheden. Leg personen, groepen, locaties, projecten en casussen vast.
Effectmeting
Meet de effecten van het welzijnswerk. Voer metingen uit en vergelijk de voortgang op individueel en groepsniveau.
Rapportage
Genereer vanuit de ingevoerde gegevens rapportages. Monitor de stand van zaken van de organisatie.
Vaste kosten, onbeperkte inrichting. Het systeem is ondersteunend aan de praktijk.
Balans tussen nut en noodzaak inzake registratie. Alleen nodige registratie, geen overbodige invullijsten.
Kant en klare inrichting voor alle mogelijke soorten welzijns-, jongeren- en coachingswerk