Software voor sociaal domein
Tools voor organisaties in het jongeren- en welzijnswerk
Registratie
Registreer alle nodige, dagelijkse werkzaamheden. Leg personen, groepen, locaties, projecten en casussen vast.
Effectmeting
Meet de effecten van het welzijnswerk. Voer metingen uit en vergelijk de voortgang op individueel en groepsniveau.
Rapportage
Genereer vanuit de ingevoerde gegevens rapportages. Monitor de stand van zaken van de organisatie.
Case work

Maatschappelijk werk, coaching, taakstrafbegeleiding en andere vormen van individuele hulpverlening.

Group work

Kinderwerk, jongerenwerk, ouderenwerk en andere vormen van groepsgerichte werksoorten.

Community work

Ambulant jongerenwerk, wijk- en buurtwerk en andere vormen van gebiedsgerichte werksoorten.

Duidelijke opbouw

Onze tools zijn gebruiksvriendelijk. Een duidelijke interface en een rustige lay-out zorgen voor aangename gebruikservaring!

Op maat

Naast een eenduidige opmaak, kunnen onze tools op maat voor u worden ingericht. We passen de software aan op u en niet andersom!

Breed inzetbaar

Onze software is breed inzetbaar binnen het sociale domein. Diverse zorg en welzijnsorganisaties zijn in staat om met onze software te werken!