Registratiesysteem DAS

DoelgroepAnalyseSysteem is de oplossing voor simpele en efficiënte registratie in het sociaal werk. Geschikt voor diverse werksoorten zoals: jongerenwerk, ouderenbegeleiding, mantelzorg, opbouwwerk, vrijwillige inzet en hulpdiensten en vele andere soorten.

Vraag nu aan Bekijk onze video
img

Functies registratiesysteem

Registratiesysteem DAS heeft verschillende modules voor de sociaal werker en het management. Het systeem wordt per organisatie op maat ingericht. Het registratiesysteem wordt gebruikt door organisaties actief in jongerenwerk, opbouwwerk, individuele hulpverlening en coaching, wijk- en buurtwerk, vrijwillige inzet en mantelzorgondersteuning.

Trajecten

Alle vormen van individuele begeleiding, een op maat ingerichte module voor trajecten. Ingebouwde methodieken voor effectmeting.

Activiteiten

Structurele activiteiten en eenmalige projecten in een module voor collectieve begeleiding. Overzicht van gekoppelde deelnemers en vrijwilligers.

Wijken

De inzet van een organisatie in diverse wijken. Kaarten met diverse typen locaties vanuit het ambulante werk. Hotspots en vindplaatsen snel en visueel inzichtelijk.

Ketenpartners

Samenwerkende organisaties en externe professionals in een aparte module. Koppelbaar bij betrokkenheid aan trajecten, activiteiten en overleggen.

Logboek

Uitgebreide module voor tijdschrijven op diverse werksoorten social werk. Een algemeen overzicht van alle eigen logs en van samenwerkende collega's.

Klanttevredenheid

Tevredenheid van klanten peilen middels een geïntegreerde enquêtemodule. Alle deelnemers bevragen op tevredenheid, verzamelen en monitoren van uitkomsten.

Mailen

Alle hulpvragers en deelnemers aan activiteiten en projecten mailen vanuit het registratiesysteem. Een geïntegreerde mailfunctie in diverse modules.

Rapporten

Alle geregistreerde gegevens worden gemeten en getoond op een dashboard. De rapportenmodule geeft real-time de resultaten en effecten van het werk weer.

Mobiele app

Ambulante werkzaamheden en logboekverslagen makkelijk vast te leggen via een mobiele applicatie voor de smartphone.

Over ons

In 2012 ontstaan vanuit de praktijk van het welzijnswerk. Kernactiviteit: SaaS-registratiesysteem voor welzijnsorganisaties. Visie en missie: Specifiek ontwikkelde software voor welzijnsorganisaties. Registeren op maat en toegankelijk voor verschillende typen welzijnswerk.

Medewerkers met ervaring in sociaal werk
Snelle inrichting van modules en rapporten
Wettelijke kaders verweven in de werkwijze
Heldere tarieven en een meedenkende houding

Unieke inrichting en maatwerk

Sociaal werk, welzijns- en jongerenwerk is in Nederland over het algemeen op dezelfde wijze georganiseerd. Toch zijn er vaak lokale verschillen in aanpak en werkwijze. DA Systems heeft dit ook als basis van haar dienstverlening genomen. Alle organisaties krijgen een unieke analyse en inrichting van het registratiesysteem.

Registratiesysteem DAS heeft als basis de tools om het individueel, groepsgericht en wijkgebonden sociaal en welzijnswerk vast te leggen en te monitoren. Vervolgens worden alle modules op maat ingericht.

Teams bepalen zelf de inrichting

Registratiesysteem DAS geeft alle afzonderlijke teams de mogelijkheid om een eigen vakspecifieke inrichting te creëren. Sociaal werk, welzijn, mantelzorgondersteuning en jongerenwerk kunnen op deze manier vanuit een gezamenlijk omgeving werken, maar met behoud van eigen methoden.

DA Systems heeft inmiddels alle mogelijke werksoorten in het sociaal werk en welzijn veelvuldig ingericht. Er bestaan dan ook diverse kant en klare templates die direct toegepast kunnen worden.

ISO 27001 en NEN 7510

DA Sysems is ISO 27001- en NEN 7510-gecertificeerd. Informatiebeveiliging in het verwerken van persoonsgegevens was, is en blijft een vast onderdeel van onze bedrijfsprocessen, de certificering is een beloning en bevestiging van alle inzet op dit vlak.

Met het behalen van de certificering is DA Systems ook door een onafhankelijke auditeur gecontroleerd en wordt er met de certificaten voldaan aan de eisen van toezichthoudende partijen en geldende wet- en regelgeving (bijv. de AVG). 

Roelf van Dam
AVG-deskundige
Marianne van den Bos
Financiële administratie
Geertje Kleine Schaars
Accountmanager / Trainer
Evert Jan Hooijer
Security Officer
Dimitri Hiy
Directeur-bestuurder
Andrey Chirikba
Technisch directeur

Inrichting registratiesysteem

Iedere klantorganisatie krijgt een op maat ingericht systeem. Verschillende modules worden voorzien van passende definities, opties, keuzevelden en lijsten. Bij de inrichting hanteren we de onderstaande stappen. Deze stappen worden minimaal twee keer doorlopen. Als resultaat een passende omgeving waarin alle werkzaamheden geregistreerd kunnen worden.

01

Wensen en eisen

Betrokken professionals leveren lijsten met wensen en eisen aan ten aanzien van de inrichting van het registratiesysteem.
02

Inrichting modules

DA Systems richt alle wensen en eisen in en ontwikkelt indien nodig extra functionaliteit.
03

Start registratie

Betrokken professionals gaan aan de slag met het registratiesysteem en stellen indien nodig een lijst met verbeterpunten op. DA Systems zorgt voor een verdere finetuning van het registratiesysteem.

Diensten

De kernactiviteiten van DA Systems bestaan uit het inrichten en onderhouden van het registratiesysteem DAS. Hieronder een overzicht van de verschillende diensten.

Inrichting op maat

Het registratiesysteem wordt per organisatie/afdeling op maat ingericht.

Import gegevens

Bestaande klantgegevens worden naar ons registratiesysteem geïmporteerd.

Beheer

Beheer van het registratiesysteem is inbegrepen in de jaarlijkse licentiekosten.

Helpdesk

Medewerkers zijn telefonisch en per e-mail stand-by om vragen van gebruikers te beantwoorden.

Training

Training van nieuwe en bestaande gebruikers van het registratiesysteem. Individueel en groepsgericht.

Analyse data

Het aanvullend analyseren en verwerken in verslagen van prestatieresultaten. Gericht op de uitvoering en interne inzet.

Waarom DA Systems

Het registratiesysteem DAS is ontstaan vanuit de praktijk van sociaal werk, welzijn en jongerenwerk. DA Systems richt zich specifiek op deze werksoorten en heeft ruime ervaring met het leveren van het registratiesysteem aan sociaal werk-, jongerenwerk- en welzijnsorganisaties.

Onze klanten

DA Systems levert het registratiesysteem DAS aan diverse organisaties actief in het sociaal werk, welzijn en jongerenwerk. Deze organisaties zijn verspreid over heel Nederland en bestaan vaak uit diverse afdelingen met eigen werkwijzen. Hieronder een greep uit de organisaties die met registratiesysteem DAS werken.

Vaak gestelde vragen

DA Systems heeft diverse organisaties en honderden professionals en vrijwilligers geholpen om het eigen registratieproces op orde te krijgen middels ons registratiesysteem DAS. Vaak zitten onze klantorganisaties met soortgelijke vragen. Hieronder geven we de antwoorden op de meest gestelde vragen rondom de keuze of werking van ons registratiesysteem DAS.

DAS staat voor DoelgroepAnalyseSysteem. Het is een online benaderbaar registratiesysteem met diverse modules. In tegenstelling tot andere systemen, is DAS specifiek ontwikkeld voor sociaal werk, welzijn en jongerenwerk. 

Het registratiesysteem DAS is in gebruik bij diverse typen organisaties. De basis functionaliteiten van het systeem maken het mogelijk om verschillende soorten en methodieken een plek te geven en op maat in te richten. Op dit moment werken de volgende organisaties met DAS:

  • Individuele hulpverlening
  • Sociaal werk en welzijn
  • Jeugdcoaching en jongerenwerk
  • Gemeentelijke afdelingen (sociaal domein)
  • Vrijwillige inzet en mantelzorg
  • Seniorenbegeleiding en ambulant ouderenwerk

De jaarlijkse licentiekosten zijn gebaseerd op het aantal gebruikers. DA Systems maakt een onderscheid tussen professional-accounts en vrijwilliger-accounts. 

Tevens is een onbeperkte (her)inrichting van het systeem ook gedekt door de jaarlijkse licentiekosten. Dus geen aanvullende facturatie voor aanpassingen van bestaande functies.

Registratiesysteem DAS

Geschikt voor alle soorten sociaal werk.