Header image
Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk

Registratiesysteem DAS is geschikt voor de (ondersteuning) van vrijwilligerswerk. Professionals en vrijwilligers worden in staat gesteld om gemaakte matches, vrijwillige hulpdiensten en openstaande vrijwilligerswerk vacatures vast te leggen. Het registratiesysteem wordt op maat per organisatie ingericht, alle modules worden voorzien van gewenste (lokale) kenmerken.

De ingevoerde informatie wordt automatisch omgezet naar real-time dashboards met resultaten en prestaties. Hiermee kan een welzijnswerker altijd de resultaten uitprinten of downloaden en delen met de opdrachtgevers.

Modules voor vrijwilligerswerk

Registratiesysteem DAS bestaat uit diverse modules. Alle modules bevatten een flexibel in te richten overzicht van alle dossiers, groepen of activiteiten. Hieronder een beknopte weergave van de modules voor het welzijnswerk:


• Personen – Unieke cliënten/deelnemers vastleggen.
• Matches – Gemaakte matches tussen hulpvrager en vrijwilliger.
• Vacaturebank – Vrijwillige vacatures in een overzicht, koppeling met website mogelijk.
• Vrijwilligers – Vrijwilligers in een overzicht met bijbehorende kenmerken.
• Contactpersonen – Externe samenwerkende professionals in een overzicht.
• Organisaties – Ketenpartners in een centraal overzicht, diverse kenmerken.
• Logboek – De centrale plek voor het vastleggen van alle dagelijkse werkzaamheden.
• Rapporten – Flexibel en op maat in te richten dashboards met prestaties en resultaten.

Registratiesysteem DAS

Geschikt voor alle soorten sociaal werk.