Welzijn

Header image
Welzijn

Welzijn

Registratiesysteem DAS is geschikt voor het welzijnswerk. Welzijnswerkers worden in staat gesteld om individuele begeleiding, activiteiten, vrijwilligerswerk en hulpdiensten vast te leggen. Het registratiesysteem wordt op maat per welzijnsorganisatie ingericht, anonieme registratie is ook mogelijk. De welzijnswerkers bepalen dus zelf de inrichting en hoeveelheid vast te leggen informatie.

De ingevoerde informatie wordt automatisch omgezet naar real-time dashboards met resultaten en prestaties. Hiermee kan een welzijnswerker altijd de resultaten uitprinten of downloaden en delen met de opdrachtgevers.

Modules voor welzijnswerk

Registratiesysteem DAS bestaat uit diverse modules. Alle modules bevatten een flexibel in te richten overzicht van alle dossiers, groepen of activiteiten. Hieronder een beknopte weergave van de modules voor het welzijnswerk:

  • Personen – Unieke cliënten/deelnemers vastleggen.
  • Casussen – Trajecten/individuele begeleiding vastleggen.
  • Groepen – Groepen in begeleiding samenstellen en vastleggen.
  • Activiteiten – Reguliere en incidentele activiteiten vastleggen.
  • Logboek – Centrale plek voor het vastleggen van alle dagelijkse werkzaamheden.
  • Rapporten – Flexibel, op maat in te richten dashboards met prestaties en resultaten.

Registratiesysteem DAS

Geschikt voor alle soorten sociaal werk.