Jongerenwerk

Header image
Jongerenwerk

Jongerenwerk

Registratiesysteem DAS is geschikt voor het jongerenwerk. Jongerenwerkers worden in staat gesteld om alle activiteiten, ambulante rondes en individuele begeleiding vast te leggen. Het registratiesysteem wordt op maat per jongerenwerkorganisatie ingericht, anonieme registratie is ook mogelijk. De jongerenwerkers bepalen dus zelf de inrichting en hoeveelheid vast te leggen informatie.

De ingevoerde informatie wordt automatisch omgezet naar real-time dashboards met resultaten en prestaties. Hiermee kan een jongerenwerker altijd de resultaten uitprinten of downloaden en delen met de opdrachtgevers.

Modules voor jongerenwerk

Registratiesysteem DAS bestaat uit diverse modules. Alle modules bevatten een flexibel in te richten overzicht van alle dossiers, groepen of activiteiten. Hieronder een beknopte weergave van de module voor het jongerenwerk:

  • Personen – Unieke jongeren/deelnemers vastleggen.
  • Casussen – Trajecten van jongerencoaching vastleggen.
  • Groepen – Groepen in begeleiding analyseren en vastleggen.
  • Locaties – Locaties in de wijk in kaart brengen en categoriseren.
  • Activiteiten – Reguliere en incidentele activiteiten vastleggen.
  • Logboek – Centrale plek voor het vastleggen van alle dagelijkse werkzaamheden.
  • Rapporten – Flexibel en op maat in te richten dashboards met prestaties en resultaten.

Registratiesysteem DAS

Geschikt voor alle soorten sociaal werk.