Header image
Sociaal werk

Sociaal werk

Registratiesysteem DAS is geschikt voor het sociaal werk. Sociaal werkers kunnen kort- en langlopende hulpvragen en trajecten van klanten te registreren. Het registratiesysteem wordt op maat per sociaal werkorganisatie ingericht, anonieme registratie is ook mogelijk. Daarnaast beschikt het registratiesysteem over diverse effectmeters gericht op o.a. zelfredzaamheid en positieve gezondheid.

De ingevoerde informatie wordt automatisch omgezet naar real-time dashboards met resultaten en prestaties. Hiermee kan een sociaal werker altijd de resultaten uitprinten of downloaden en delen met de opdrachtgevers.

Modules voor sociaal werk

Registratiesysteem DAS bestaat uit diverse modules. Alle modules bevatten een flexibel in te richten overzicht van alle dossiers, groepen of activiteiten. Hieronder een beknopte weergave van de modules voor het sociaal werk:

• Personen – Unieke cliënten/deelnemers vastleggen.
• Casussen – Trajecten/individuele begeleiding vastleggen.
• Groepen – Groepen in begeleiding samenstellen en vastleggen.
• Activiteiten – Reguliere en incidentele activiteiten vastleggen.
• Contactpersonen – Externe samenwerkende professionals in een overzicht.
• Organisaties – Ketenpartners in een centraal overzicht, diverse kenmerken.
• Logboek – De centrale plek voor het vastleggen van alle dagelijkse werkzaamheden.
• Rapporten – Flexibel en op maat in te richten dashboards met prestaties en resultaten.

Registratiesysteem DAS

Geschikt voor alle soorten sociaal werk.