Jongerenwerk in Nederland anno 2016

5 juli 2016Blog , Jongerenwerk , Registratiesysteem

Heb van het weekend een interessante brochure van het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) gelezen. Deze brochure zoomde in op de stand van zaken van het Nederlands jongerenwerk anno 2016. Gezien de actualiteit van het onderwerp zocht ik vooral naar de positie van het jongerenwerk in relatie tot de sociale wijkteams. Uit mijn gesprekken met verschillende jongerenwerkers ben ik er namelijk achter gekomen dat er per gemeente anders (samen)gewerkt wordt.

In sommige gemeentes maken jongerenwerkers onderdeel uit van de sociale wijkteams, andere plaatsen hebben ervoor gekozen om de jongerenwerkers juist in het informele circuit (voorveld) te laten fungeren. De NJI onderschrijft dit beeld ook in de brochure “Jongerenwerk in beeld”:

“…De grootte van een gemeente en de beleidsprioriteiten kunnen verschil uitmaken voor de manier waarop de relatie is geregeld tussen het jongerenwerk en de buurt- en wijkteams. Op een enkele plek, zoals in Beesel, maakt de jongerenwerker deel uit van het buurtteam. Er bestaan ook buurtteams met een jongerenwerker als teamleider in Arnhem.”[1]

Voor beide varianten van de samenwerking valt iets te zeggen.

Jongerenwerker als onderdeel van een sociaal wijkteam heeft korte lijnen met de hulpverleners en kan jongeren direct doorverwijzen en de zorgelijke signalen delen met de collega’s. Hierdoor maakt de jongere meer kans op vroegtijdige en geschikte ondersteuning door professionals.

Jongerenwerker als actor binnen het voorveld is wellicht laagdrempeliger voor de jongeren, omdat er een bewuste afstand van/tot de professionele hulpverlening zit. Jongeren hebben vaak moeite en wellicht verkeerde associaties met de professionele hulpverlening.

Doordat ik tien jaar in het jongerenwerk actief ben geweest wekken deze ontwikkelingen mijn interesse. Ik ben zeer benieuwd tot welke ontwikkelingen dit op middellange en lange termijn gaat leiden.

Zullen uiteindelijk alle jongerenwerkers in Nederland deel uitmaken van sociale wijkteams of blijft het jongerenwerk meer op het preventieve vlak zitten? Ik ben benieuwd wat jullie idee hiervan is en welke persoonlijke ervaringen er op dit vlak bij jullie zijn?

Reacties zijn welkom!

[1] www.nji.nl (Marja Valkestijn, Pieter Paul Bakker, Pink Hilverdink, Judith Metz). Brochure Jongerenwerk in beeld. Geraadpleegd op 5 juli 2016, van http://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Publicatie-NJi/(320799)-Jongerenwerk-in-beeld.pdf