Informatiebeveiliging voorop: registratiesysteem DAS is opnieuw ISO27001 en NEN7510 gecertificeerd | Het belang van informatiebeveiliging voor sociaal werk- en welzijnsorganisaties

25 april 2024Sociaal werk

Registratiesysteem DAS faciliteert welzijnswerkers en sociaal werkers in het begeleiden van hun cliënten (individueel en groepsgericht), hierbij worden dan ook vaak persoonlijke gegevens van cliënten geregistreerd. Het is dan ook van cruciaal belang om te voldoen aan wet- en regelgeving (zoals de AVG).

De digitale wereld evolueert snel en met deze veranderingen neemt de noodzaak voor robuuste informatiebeveiliging toe. Bij DA Systems zijn we trots op onze toewijding aan het beschermen van onze klanten en hun gegevens. Dit jaar vieren we een belangrijke prestatie: het behalen van de ISO 27001 en NEN 7510 certificeringen voor het vierde opeenvolgende jaar.

In dit artikel bespreken we het belang van een gecertificeerd registratiesysteem, de voordelen voor welzijnswerkers en hun organisaties, voorbeelden van risico’s die worden beperkt door het gebruik van een gecertificeerd systeem en de relevantie van een gecertificeerd registratiesysteem bij het behalen van een HKZ-certificering.

Wat betekenen deze certificeringen?

ISO 27001 is de internationaal erkende norm voor het beheren van informatiebeveiliging. Het verzekert dat organisaties een robuust raamwerk van beleid en procedures hebben, inclusief alle juridische, fysieke en technische aspecten die betrekking hebben op informatiebeveiligingsbeheer.

NEN 7510 is de Nederlandse norm voor informatiebeveiliging in de zorg, die specifiek de bescherming van persoonsgegevens en medische dossiers behandelt. Deze norm is van cruciaal belang voor welzijns- en sociaal werkorganisaties die vaak met gevoelige medische informatie werken.

Wat is ervoor nodig om de certificaten te behalen?

Het behalen van deze certificeringen was geen eenvoudige taak. Het vereist een organisatiebrede inzet en een scherpe focus op detail en procesverbetering. Vanuit een grondige risicoanalyse tot het zorgvuldig ontwerpen van gegevensbeheerprocessen, elk aspect van ons werk is doorgelicht en verfijnd in het kader van informatiebeveiliging.

Met registratiesysteem DAS kunnen welzijnswerkers erop vertrouwen dat de gegevens veilig zijn, wat de professionals de vrijheid geeft om te concentreren op wat echt belangrijk is: het leveren van uitmuntende zorg en ondersteuning aan hulpvragers en inwoners.

Voordelen van een gecertificeerd registratiesysteem voor sociaal werk- en welzijnsorganisaties

Werken met een registratiesysteem dat gecertificeerd is volgens de ISO 27001 en NEN 7510 standaarden brengt verschillende voordelen met zich mee voor welzijnsorganisaties:

  1. Betere bescherming van persoonsgegevens: registratiesysteem is ontworpen om gevoelige informatie te beveiligen tegen onbevoegde toegang.
  2. Naleving van wetgeving: certificeringen dragen eraan bij dat de welzijnsorganisatie voldoet aan wetten en regelgeving, zoals de AVG.
  3. Beheer van risico’s: de normen schrijven onder andere voor dat er met een uitgebreide risicoanalyse gewerkt moet worden (om informatiebeveiligingsincidenten te voorkomen).
  4. Verhoging privacybewustzijn: het werken met een systeem wat voldoet aan internationale en nationale standaarden kan ook het (privacy)bewustzijn van de organisatie zelf te verbeteren. Gedurende onze samenwerking hanteren we ook organisatorische maatregelen inzake informatiebeveiliging, hieruit worden ook de medewerkers van een welzijnsorganisatie bewust en onbewust meegenomen in het veilig omgaan met persoonsgegevens.
  5. Gestructureerde processen en procedures: helpt om alle registratieprocessen vanuit de verschillende afdelingen te kaderen en te stroomlijnen (o.a. om te voldoen aan wet- en regelgeving).
  6. Vermindering van operationele risico’s: de normen schrijven allerlei processen voor die helpen om de risico’s op dataverlies te verminderen. Er is sprake van logging, monitoring en back-ups van de ingevoerde gegevens.
  7. Toekomstbestendig werken: door te werken met een gecertificeerd registratiesysteem, voorbereiden op toekomstige strengere informatiebeveiligingseisen.

Deze voordelen dragen bij aan een veiligere gegevensomgeving en aan de kwaliteit van de dienstverlening binnen welzijnsorganisaties.

Ook handig – de relevantie van een gecertificeerd registratiesysteem voor de eigen certificering (bijv., de HKZ-certificering)

In de wereld van zorg en welzijn is kwaliteitsmanagement geen luxe, maar vaak ook een harde vereiste. Organisaties actief in het welzijnswerk dienen vaak ook te voldoen aan de in de sector geldende normen. Veel welzijnsorganisaties ondergaan hiervoor bijvoorbeeld een HKZ-certificering (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Het hebben van een gecertificeerd registratiesysteem zoals DAS, dat voldoet aan ISO 27001 en NEN 7510 normen, kan een aanzienlijke positieve impact hebben op de eigen certificeringstrajecten van welzijnsorganisaties, zoals die voor HKZ.

Ten eerste vormt het de basis voor een gestructureerd kwaliteitsmanagementsysteem. Voor HKZ-certificering is het essentieel dat er heldere processen en procedures zijn voor het beheren van cliëntgegevens, het bewaken van de privacy en het garanderen van informatiebeveiliging. Een gecertificeerd registratiesysteem biedt de structuur en de processen die nodig zijn om aan deze vereisten te voldoen.


Ten tweede, bij HKZ-certificering wordt van organisaties verwacht dat ze continu werken aan kwaliteitsverbetering en risicobeheer. Een ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd registratiesysteem zoals DAS, heeft ingebouwde mechanismen voor risicoanalyse en -management, die kunnen helpen bij het identificeren en aanpakken van potentiële beveiligingsrisico’s.

Tot slot, zorgt het gebruik van een gecertificeerd registratiesysteem ervoor, dat alle data die worden ingevoerd, opgeslagen en beheerd, aan de hoogste veiligheidsnormen voldoen. Dit is niet alleen geruststellend voor de organisatie zelf, maar ook voor haar stakeholders, inclusief cliënten, medewerkers en toezichthouders.

Conclusie

Door te kiezen voor het registratiesysteem DAS, kunnen sociaal werk- en welzijnsorganisaties zich blijven concentreren op het leveren van hoogwaardige diensten en het verbeteren van de levenskwaliteit van hun cliënten, terwijl ze erop kunnen vertrouwen dat hun gevoelige gegevens veilig en verantwoord worden verwerkt.

Probeer ons registratiesysteem kosteloos uit of vraag advies op maat

Bent u geïnteresseerd geraakt in de mogelijkheden van registratiesysteem DAS? Wij nodigen u uit om ons registratiesysteem kosteloos uit te proberen. Ervaar zelf de voordelen en ontdek hoe ons systeem u kan helpen om uw informatiebeveiliging en privacybescherming naar een hoger niveau te tillen.

Neem vandaag nog contact met ons op om uw gratis proefperiode te starten of om een persoonlijk gesprek in te plannen met een van onze deskundige adviseurs.