Informatiebeveiliging voorop: registratiesysteem DAS is opnieuw ISO27001 en NEN7510 gecertificeerd | Het belang van informatiebeveiliging voor sociaal werk- en welzijnsorganisaties

25 april 2024Sociaal werk

Registratiesysteem DAS faciliteert welzijnswerkers en sociaal werkers in het begeleiden van hun cliënten (individueel en groepsgericht), hierbij worden dan ook vaak persoonlijke gegevens van cliënten geregistreerd. Het is dan ook van cruciaal belang om te voldoen aan wet- en regelgeving (zoals de AVG). De digitale wereld evolueert snel en met deze veranderingen neemt de noodzaak …

Lees verder

Registreren en meten van resultaten een lastige klus? Het KPI-model van Sociaal Werk Nederland helpt hierbij!

16 februari 2023Sociaal werk , Welzijn

Sociaal werkers, jongerenwerkers, opbouwwerkers, welzijnswerkers en andere sociale beroepsgroepen registreren het eigen werk en rapporteren erover naar de opdrachtgevers. Als lokale aanbieders van het (sociaal) welzijnswerk hebben deze organisaties ook vaak te maken met een gemeente als opdrachtgever. Vanuit deze relatie dienen de welzijnsorganisaties zich ook jaarlijks te verantwoorden over het verrichtte werk. Met het …

Lees verder
Registratiesysteem gecertificeerd sociaal werk en welzijnswerk

Registratiesysteem DAS opnieuw gecertificeerd | Veilig en compleet registreren van welzijnswerk

10 juni 2022Sociaal werk

Met trots kunnen we mededelen dat DA Systems ook in 2022 gecertificeerd is voor ISO 27001 en NEN 7510. Als leverancier van een registratiesysteem voor het sociaal– en welzijnswerk, waarin ook persoonsgegevens worden verwerkt, vinden we informatiebeveiliging heel belangrijk en laten we dit ook graag jaarlijks onafhankelijk toetsen. DA Systems treft zowel organisatorische als technische …

Lees verder

Welsun Landgraaf aan de slag met registratiesysteem DAS!

30 november 2021Jongerenwerk , Registratiesysteem , Sociaal werk , Welzijn

De welzijnsorganisatie Welsun Landgraaf en DA Systems zijn een samenwerking aangegaan. Welsun is een professionele organisatie voor welzijnswerk in de gemeente Landgraaf. Indien je als inwoner van Landgraaf een vraag of probleem hebt, waar je zonder hulp van buitenaf niet uitkomt, dan kun je een beroep doen op de dienstverlening van Welsun. Registratiesysteem DAS heeft …

Lees verder

Stichting Sociale Dorpsteams Utrechtse Heuvelrug aan de slag met registratiesysteem DAS!

14 juni 2021Registratiesysteem , Sociaal werk

Stichting Sociale Dorpsteams Utrechtse Heuvelrug en DA Systems zijn een samenwerking aangegaan. De sociale dorpsteams zorgen voor de uitvoering van gemeentelijk beleid, taken en opdrachten op het gebied van Welzijn & Preventie, Maatschappelijke Ondersteuning, Werk en Inkomen, en Zorg voor Jeugd. De sociale dorpsteams werken voor en samen met de inwoners van de Utrechtse Heuvelrug. …

Lees verder
Registratiesysteem gecertificeerd sociaal werk en welzijnswerk

Registratiesysteem DAS – ISO en NEN gecertificeerd

6 juni 2021Registratiesysteem , Sociaal werk

De kernactiviteit van DA Systems is het verwerken van persoonsgegevens. Sociaal werk, hulpverlening en zorg stellen terecht hoge eisen aan informatiebeveiliging van de gebruikte software / registratiesystemen. In de praktijk gaat het vaak om vertrouwelijke en bijzondere categorie persoonsgegevens (cliënten en patiënten). DA Systems heeft in de afgelopen jaren ook alles erop ingezet om de …

Lees verder

Urban Skillsz gaat aan de slag met registratiesysteem DAS!

23 april 2021Jongerenwerk , Registratiesysteem , Sociaal werk

Stichting Urban Skillsz en DA Systems zijn een samenwerking aangegaan. Urban Skillsz zet zich in voor jongeren in de leeftijd 10 t/m 27 jaar oud die in een kwetsbare positie verkeren. DA Systems is leverancier van het registratiesysteem DAS (DoelgroepAnalyseSysteem). Urban Skillsz werkt samen met diverse partijen om jongeren optimaal te begeleiden naar een beter …

Lees verder

Seniorenwelzijn MVS gaat aan de slag met DAS!

3 maart 2020Registratiesysteem , Sociaal werk , Welzijn

De welzijnsorganisatie Seniorenwelzijn MVS  en DA Systems zijn een samenwerking aangegaan. Stichting Seniorenwelzijn MVS, bevordert het zelfsturend vermogen van thuiswonende senioren in de volle breedte, zodat senioren zoveel mogelijk de regie over hun eigen leven behouden. Zij doet dat door senioren en hun mantelzorgers in de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis ondersteuning te bieden, en …

Lees verder

Beste sociaal werkers van 2020. Wie verdient het volgens jou?

5 december 2019Blog , Registratiesysteem , Sociaal werk , Welzijn

Het is weer zover! Alle sociaal werkers opgelet! Ook dit jaar een mooie voortzetting van de mooie traditie: de verkiezing voor de sociaal werker van het jaar. Naast de vele mooie persoonlijke verhalen van professionals, brengt deze verkiezing ook een hoop positieve aandacht voor het vak sociaal werker. DA Systems werkt samen met diverse organisaties …

Lees verder