Datagestuurd welzijnswerk – registratiesysteem DAS als basis

10 januari 2022Sociaal werk

Als leverancier van een registratiesysteem voor sociaal werk en welzijnsorganisaties is DA Systems bekend met de praktijk van de organisaties in deze sectoren. De sociaal werkers zetten zich dagelijks in voor een beter toekomstperspectief van hun cliënten. Wij onderschrijven dan ook zeker de toegevoegde waarde van het welzijns- en sociaal werk.

Tevens zien we ook dat deze organisaties de eigen toegevoegde waarde vaak moeten bewijzen aan de buitenwereld (bijv., opdrachtgevers). De wensen ten aanzien van de verantwoording kunnen per gemeente/gebied zeer uiteenlopen. De gemene deler is dat er allerlei effecten en kwantitatieve gegevens verzameld en aangeleverd dienen te worden. Landelijk is er ook een blijvende aandacht voor dit vraagstuk vanuit de betrokken partijen. Zorg+Welzijn heeft er een interessant artikel over uitgebracht: https://www.zorgwelzijn.nl/het-belang-van-data-cijfertjes-en-kpis-voor-het-sociaal-domein/ 

De praktijk van sociaal werk en welzijnswerk gaat over mensen en ieder mens is uniek, wat vaak lastig in cijfers te vangen is. Ieder mens heeft zijn of haar eigen, vaak bijzondere, verhaal. Het zijn dan ook vaak hele aangrijpende verhalen waarin de sociaal werker een positieve rol speelt en de mensen vooruithelpt. Het lijkt op het eerste gezicht dan ook heel lastig om dat verhaal te vertalen naar cijfers en bereikte effecten. Registratiesysteem DAS lost dit op middels een op maat inrichting van de velden en een geautomatiseerde rapportage tool. Eenmaal ingericht, altijd in real-time inzicht in de prestatieresultaten.

Nuttige informatie

Naast verantwoording naar de opdrachtgevers, leveren verhalen vertaald naar cijfers nuttige en waardevolle (sturings)informatie op. Informatie over een wijk, over een stad en bovenal over de inhoud van het werk. Cijfers onderschrijven en maken hard wat de gemiddelde sociaal werker of welzijnswerker over het algemeen wel al lang weet, het bereik is zeer groot en divers qua aard van de problematiek. Tevens kan inzicht in de cijfers het werk effectiever maken.

Keuzes

Want wat als je precies weet hoeveel kinderen in jouw wijken opgroeien in armoede? Wat als je echt weet hoeveel mensen in jouw werkgebied zich eenzaam voelen? Wat als je inzicht hebt in je werkelijke caseload? En wat als je ieder moment van de dag over die informatie kunt beschikken?

Dan zou je wellicht soms andere keuzes maken (of op andere momenten). Andere prioriteiten of een andere aanpak kiezen. Of andere gesprekken hebben met opdrachtgevers. Direct beschikken over sturingsinformatie biedt namelijk extra inzicht in de mogelijkheden.

Mogelijkheden

Sturingsinformatie biedt wat de naam al zegt; je kunt meer sturing aan je werk geven en daarmee effectiever worden. Je kunt in de ene wijk meer in gaan zetten op armoedebestrijding en in de andere op eenzaamheid. Of je kunt je communicatie aanpassen op de gemiddelde leeftijd in een wijk en daarmee wellicht meer mensen aanspreken. En je kunt werkdruk echt inzichtelijk maken.

Al die keuzes maak je dan met de juiste informatie. Niet langer op gevoel, maar op basis van cijfers.

Registratiesysteem DAS

De link tussen de prachtige verhalen en waardevolle sturingsinformatie is een goed ingericht en werkend registratiesysteem. Een goed registratiesysteem helpt, is ondersteunend en juist niet belastend. Registreren is geen doel op zich; bij een juiste inrichting draagt ieder veld dat ingevuld wordt bij aan genereren van zinvolle informatie. En als het systeem dan ook nog helemaal op maat voor de organisatie is ingericht, is geen veld overbodig en gaat niets van waarde verloren.

Real-time rapporten en prestatieresultaten

Registratiesysteem DAS beschikt over een uitgebreide rapportage tool. Als alle gewenste velden ingericht zijn, dan worden er op maat dashboards ingericht met real-time sturingsinformatie. De organisatie geeft zelf aan hoe een dashboard eruit moet komen te zien. Dit betreft zowel de lay-out en grootte, als ook de soort weergave (grafiek, staaf- of lijndiagram, aantallen, lijsten). De rapportage tool van DAS maakt het genereren en exporteren van databestanden overbodig. Zodoende kan het klaarzetten en analyseren van de output-data binnen het registratiesysteem plaatsvinden. 

Vrijblijvend advies of een demo

Bent u werkzaam bij een sociaal werk of welzijnsorganisatie? Is het vraagstuk van datagestuurd werken of verantwoorden naar de opdrachtgever actueel? Bel of mail ons voor vrijblijvend advies of een demo-omgeving van ons systeem!