Registratiesysteem gecertificeerd sociaal werk en welzijnswerk

Registratiesysteem DAS – ISO en NEN gecertificeerd

6 juni 2021Registratiesysteem , Sociaal werk

De kernactiviteit van DA Systems is het verwerken van persoonsgegevens. Sociaal werk, hulpverlening en zorg stellen terecht hoge eisen aan informatiebeveiliging van de gebruikte software / registratiesystemen. In de praktijk gaat het vaak om vertrouwelijke en bijzondere categorie persoonsgegevens (cliënten en patiënten).

DA Systems heeft in de afgelopen jaren ook alles erop ingezet om de bestaande standaarden inzake informatiebeveilinging aan te scherpen en waar nodig uit te breiden op basis van nieuwe inzichten.

In 2021 heeft DA Systems alle standaarden en bedrijfsprocessen laten toetsen door DigiTrust B.V. Dit traject heeft geleid tot het behalen van de volgende twee certificaten:

ISO-27001 – Internationale standaard voor informatiebeveiliging.
NEN-7510 – Nederlandse norm voor informatiebeveiliging in de zorg.

Het behalen van de certificaten is een bevestiging van de kwaliteit en hoog niveau van informatiebeveiliging binnen het registratiesysteem DAS. Door te voldoen aan deze hoge standaarden inzake informatiebeveiliging geven we een kwaliteitsbewijs af aan onze bestaande en potentiële klanten.

Uiteraard blijven we doorwerken op het vlak van informatiebeveiliging en zal onze inzet ook jaarlijkse worden getoetst door een externe, onafhankelijke auditeur.

Registratiesysteem gecertificeerd sociaal werk en welzijnswerk