Header image

Conferentie Effectief Jongerenwerk groot succes!

15 september 2017Blog , Jongerenwerk , Registratiesysteem

Afgelopen maandag heeft de Conferentie Effectief Jongerenwerk plaatsgevonden. In aanloop naar 11 september jongstleden schreef ik aleen stuk over het belang van deze conferentie voor het vak jongerenwerk.

Er hebben ruim 150 professionals deelgenomen aan deze conferentie. Onder de deelnemers waren er zowel jongerenwerkers, leidinggevenden, alsook beleidsmakers jeugd en sociaal domein. Het centrale thema was de Effectiviteit van het Jongerenwerk.

Hieronder een terugblik op deze succesvolle bijeenkomst van professionals in het jongerenwerk.
Diverse sprekers benadrukten het belang van het vak jongerenwerk. Paul Kagie (wethouder gemeente ’s-Hertogenbosch), Gon Mevis (bestuurder/directeur van ContourdeTwern, Tilburg) en Leen Verbeek (Commissaris van de Koning Flevoland) deelden hun visie over de toegevoegde waarde van het jongerenwerk.

Paul Kagie benadrukte dat het in het hedendaags jongerenwerk vooral moet gaan om de kwaliteit en maatwerk van het jongerenwerk. Leen Verbeek wees op de rol welke het jongerenwerk kan hebben in het vroegtijdig signaleren en tegengaan van mogelijke radicalisering onder jongeren. Gon Mevis deelde zijn ervaringen over het belang van presentie als basis van goed jongerenwerk.

Er werden ook diverse workshops georganiseerd. Hierin konden de deelnemers verder inzoomen op bepaalde onderwerpen in relatie tot het jongerenwerk. Hieronder een korte opsomming van de diverse workshops:

  • Jongeren met vluchtelingenachtergrond – verzorgd door Bryan Bhugoea (Sportwerker), Diny Ceelen (projectleider peer coaching More Than Refugees) en Elly van den Hombergh (beleidsmedewerker gemeente ’s-Hertogenbosch)
  • Participatie: jongeren als gelijkwaardige partner – verzorgd door Marloes Dekker (Jimmy’s) en Diede Vogelzang (Gemeente Groningen).
  • 18 -+ een probleem? Zet het preventieve jongerenwerk in! – verzorgd door Pink Hilverdink (adviseur transformatie en jongerenwerk NJI), Cindy Kamp (beleidsmedewerker jeugd en onderwijs gemeente Apeldoorn) en Pernelly Biya (Stimenz)
  • Effectmeting Jongerenwerk. Methode om effecten van het jongerenwerk in kaart te brengen. – verzorgd door Jaap Noorda (Jeugdonderzoeker VU Amsterdam)
  • Schakelen tussen sport-/ jongerenwerk en de hulpverlening. – verzorgd door Jurgen Cools, Astrid Severijns en Daniëlle van Niekerken (Jongerenwerk ’s Hertogenbosch)
  • Jongerenwerk is veel meer dan werken voor jongeren met problemen. – verzorgd door Jazie Veldhuyzen (BV Jong) en Esther van Grinsven (Jongerenwerk ’s Hertogenbosch/ Divers)

Daarnaast werden er werkbezoeken georganiseerd. De deelnemers konden in de praktijk van een aantal initiatieven duiken en zich laten inspireren. Hieronder een overzicht van de georganiseerde werkbezoeken:

  • Traject Op Maat (TOM) – Dagprogramma voor jongeren. Gericht op toeleiding werk en opleiding. Verzorgd door Tom Peer.
  • Muzerije: “Jongeren creëren hun eigen cultuur” – Centrum voor amateurkunst en cultuureducatie. Gericht op jongerenparticipatie en talentontwikkeling. Verzorgd door Leonie Gossens en Kyra Sijtsma.
  • Relatie jongerenwerk, sportwerk en scholen. “Gezonde jongeren presteren beter” – De directeur van Helicon VMBO Den Bosch, de heer H. Cuppen, over de succeservaringen in de samenwerking met het jongerenwerk.
  • Jongerenwerk in een jongerenwerkaccommodatie – Jongerencentrum De Poort, een jongerenaccommodatie nieuwe stijl met veel ruimte voor jongereninitiatieven. Inspirerende rondleiding door Paul Kuenen en Bob Heemskerk.

Naast het hoofdprogramma waren er ook voldoende momenten om te netwerken en met elkaar van gedachten te wisselen.

Als voormalig jongerenwerker en betrokken ondernemer in het jongerenwerk sluit ik me ook aan bij de conclusies van de dagvoorzitter Henny Wibbelink: “Jongerenwerk verdient een volwaardige plek in ons sociale stelsel en dient structureel in plaats van incidenteel te worden ingezet.”

Tot slot zou ik ook de organisatoren van deze conferentie willen bedanken! Deze conferentie is gezamenlijk georganiseerd door: BVJong, Nederlands Jeugdinstituut, Sociaal Werk Nederland, Movisie, Verdiwel, Youth Spot en Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In het bijzonder Niko de Groot, Jazie Veldhuizen en Hans Migchielsen.