DAS – ondersteuning van jongerenwerk en welzijnswerk

6 april 2020Jongerenwerk , Registratiesysteem

DA Systems levert een softwaresysteem aan jongerenwerk- en welzijnsorganisaties. DAS – DoelgroepAnalyseSysteem geeft de jongerenwerker en welzijnswerker de mogelijkheid om de werkzaamheden vast te leggen en voortgang van individuen en groepen te monitoren. Het registratiesysteem beschikt over verschillende modules waarin deze werkzaamheden vastgelegd kunnen worden.

Uiteraard merken wij ook dat dit invloed heeft op de werkwijze van onze klanten, jongerenwerk- en welzijnsorganisaties. Om onze klanten hierin te ondersteunen richten we vrijblijvend modules in om de voortgang van individuen en groepen in deze tijd te monitoren. Er zijn al diverse modules ingericht voor het peilen van de binnengekomen vragen, koppelen van hulp en aanbod en ambulant jongeren- en ouderenwerk.

Wij willen dit aanbod uitbreiden door ook voor niet-klanten deze modules kosteloos in te richten voor de duur van deze crisis. Hiermee stellen we de professionals in staat om ook in deze tijd voortgang van de doelgroep vast te leggen en te monitoren.

Tevens is er ook een module gericht op rapporten en uitkomsten, waaruit men in grafieken en diagrammen in kaart kan brengen wat de resultaten zijn van het verrichte werk.

Ben je werkzaam in een jongerenwerk of welzijnsorganisatie en heb je interesse in onze modules? Neem vrijblijvend contact met ons op!