Seniorenwelzijn MVS gaat aan de slag met DAS!

3 maart 2020Registratiesysteem , Sociaal werk , Welzijn

De welzijnsorganisatie Seniorenwelzijn MVS  en DA Systems zijn een samenwerking aangegaan.

Stichting Seniorenwelzijn MVS, bevordert het zelfsturend vermogen van thuiswonende senioren in de volle breedte, zodat senioren zoveel mogelijk de regie over hun eigen leven behouden. Zij doet dat door senioren en hun mantelzorgers in de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis ondersteuning te bieden, en wel door maatschappelijke activering, sociale preventie, het bieden van een ontmoetingsplek en een scala van welzijnsbevorderende activiteiten.

De activiteiten en diensten zijn toegesneden op de vraag van met name kwetsbare senioren, zowel individueel via de ouderenadviseur als meer collectief via ontmoetingscentra in de wijken.

Seniorenwelzijn MVS gaat het registratiesysteem DAS (DoelgroepAnalyseSysteem) gebruiken voor het registreren van het verrichtte werk. Verschillende sociale professionals gaan samen het systeem inzetten om de samenwerking te versterken.

De softwaretool faciliteert de professionals van Seniorenwelzijn MVS  in het vastleggen van de werkzaamheden, het monitoren van de voortgang en in kaart brengen van de effecten van het welzijnswerk.