Wat is het bereik van het jongerenwerk? Breng dit in kaart met registratiesysteem DAS!

11 december 2019Blog , Jongerenwerk , Registratiesysteem

Er werken diverse organisaties met het DoelgroepAnalyseSysteem (DAS). Naast brede welzijnsorganisaties maken ook jongerenwerkorganisaties gebruik van ons systeem. DAS is een registratiesysteem voor organisaties actief in het sociale domein.

DAS helpt jongerenwerkers om het bereik en de verschillende effecten op persoons-, groeps- en wijkniveau in kaart te brengen.

Anno 2019/2020 staat het jongerenwerk weer vol in de publieke belangstelling. Er zijn landelijke en lokale overheidsplannen voor meer inzet van goed en kwalitatief jongerenwerk. De overheid ziet steeds meer een toegevoegde waarde in de inzet van jongerenwerk in kwetsbare wijken. In de afgelopen maanden merken we ook een toegenomen vraag naar de mogelijkheden van DAS, ons registratiesysteem voor het jongerenwerk. Organisaties welke aanspraak willen maken op uitbreiding van formatie en/of middelen, moeten immers ook de toegevoegde waarde en bereik van het eigen (jongeren)werk kunnen aantonen.

Met DAS kunnen jongerenwerkers op een makkelijke en overzichtelijke manier voortgang van individuele jongeren bijhouden; de processen rondom jongerengroepen en overlastlocaties worden snel inzichtelijk gemaakt.

Daarnaast zijn er andere ondersteunende modules gericht op samenwerking met ketenpartners en interne samenwerking tussen de afdelingen. Tevens voorziet één van deze modules ook in geautomatiseerde rapporten met prestatieafspraken (resultaten) ten behoeve van opdrachtgevers.