Young Connect, Jongerencentrum de Poort en PowerUp073 gaan aan de slag met DAS!

4 maart 2019Blog , Jongerenwerk , Registratiesysteem

Young Connect, Jongerencentrum de Poort, PowerUp073 en DA Systems zijn een samenwerking aangegaan.

De 3 organisaties die met jongeren werken in ‘s-Hertogenbosch gaan het registratiesysteem DAS (DoelgroepAnalyseSysteem) gebruiken voor het vastleggen van het verrichtte werk.

PowerUp073 is een samenwerkingsverband bestaande uit professionals vanuit verschillende vakgebieden op het vlak van jeugdwerk en jeugdhulp. Er bestond een wens om het bereik van buurtsportcoaches, jeugdmaatschappelijk werkers en jongerenwerkers in kaart te brengen. De in het systeem ingevoerde data, dient een output te leveren voor verantwoording en doorontwikkeling van diensten en vakmanschap van de professionals.

De softwaretool DAS faciliteert de professionals van de 3 verschillende jongerenwerkorganisaties in het vastleggen en het monitoren van de voortgang met: jongeren, groepen, projecten en wijken. Er worden automatische rapporten door het systeem gegenereerd. Tevens kunnen de ambulante werkzaamheden ook middels een mobiele App worden bijgehouden.