SAMAH en DA Systems ontwikkelen module voor begeleiding van nieuwkomers!

10 januari 2019Blog , Registratiesysteem , Sociaal werk , Welzijn

Als onafhankelijke stichting zette SAMAH in de periode van 1999-2009 tientallen projecten voor en met AMA’s (Alleenstaande minderjarige asielzoekers) op, uitgevoerd door professionals en vrijwilligers. Meer dan 5000 jongeren hebben in projecten en activiteiten van SAMAH geparticipeerd, waaronder in jongerenteams, maatjes- en gastouderprojecten, festivals, trainingen, coaching trajecten en vrijwilligerswerk.

DA Systems heeft het Doelgroep Analyse Systeem (DAS) ontwikkeld, een softwaretool speciaal gemaakt voor sociaal werkers en individueel begeleiders. De diverse organisaties welke gebruik maken van DAS hebben reeds verschillende toepassingen gericht op begeleiding van nieuwkomers.

Stichting SAMAH en DA Systems zijn een samenwerking aangegaan, waarbij DA Systems, een softwaretool aan Stichting SAMAH zal leveren. De softwaretool faciliteert de professionals van Stichting SAMAH in het vastleggen van de werkzaamheden, het monitoren van de voortgang en in kaart brengen van de effecten van de individuele begeleiding van jongeren.

Daarnaast gaan SAMAH en DA Systems samen een speciale module ontwikkelen gericht op begeleiding van jongeren met een migratieachtergrond. SAMAH werkt vanuit het empowerment denken en heeft in haar activiteiten veel aandacht voor participatie (in de vorm van invloed, inspraak en initiatief) van jongeren, het vergroten van veerkracht en de wisselwerking tussen jongeren en hun begeleiders. De vaak complexe situaties waarin jongeren verkeren vraagt om een integrale benadering in de begeleiding, zorg en opvang van deze jongeren met aandacht voor zelfregie en eigen beleving van jongeren. Deze werkwijze zal worden vormgegeven in het registratiesysteem DAS.